ارتباط با انجمن

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 209

به اطلاع اعضاء و مراجعین محترم انجمن علمی مطالعات صلح ایران می رساند: با توجه به تغییر و تحول مکان دفتر انجمن، تا اطلاع ثانوی مراجعین محترم صرفاً با شماره تماس ٠٩٣٣٧٣۵٧۵٧۶ می‌توانند با انجمن در ارتباط باشند.

روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران