اعضای هیئت مؤسس انجمن علمی مطالعات صلح ایران

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدید: 97

اسامی رشته
مجتبی مقصودی علوم سیاسی
محمد امین قانعی راد جامعه شناسی
مقصود فراستخواه برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
نسرین مصفا علوم سیاسی
داود هرمیداس باوند روابط بین‌الملل
باقر شاملو حقوق جزا و جرم شناسی
محمدرضا تاجیک تحلیل گفتمان در سیاست
طاهره میرعمادی روابط بین‌الملل
غلامرضا معمارزاده مدیریت دولتی
مجید خورشیدی علوم سیاسی
محسن خلیلی علوم سیاسی
الهه حجازی روان شناسی
جعفر توفیقی داریان مهندس شیمی
رضا اسلامی حقوق بین‌الملل
اکرم قدیمی علوم سیاسی