اعضای هیئت مدیره

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 171

هیئت مدیره دوم [۴]۱۳۹۷
اسامی سمت
مجتبی مقصودی رئیس هیئت مدیره
مینو خالقی نایب رئیس
عبد الامیر نبوی عضو اصلی
باقر شاملو عضو اصلی
علی مرشدی زاد خزانه دار
امیر هوشنگ میرکوشش بازرس
محمد منصور نژاد عضو علی‌البدل
علی ملک پور عضو علی‌البدل
مهرداد خرم نصر بازرس علی‌البدل