انجمن مطالعات صلح IpSan http://www.ipsan.ir 2018-08-13T11:41:38+01:00 text/html 2018-08-04T12:29:43+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح آغاز به کار کمیته ادبیات و صلح http://www.ipsan.ir/post/166 <div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">کمیته "صلح و ادبیات" در انجمن علمی مطالعات صلح ایران تشکیل شد </font></b><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمیته صلح و ادبیات با حضور اساتید علوم سیاسی و ادبیات و فعالان صلح در عصر دوشنبه ۸ مرداد۱۳۹۷ تشکیل شد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی انجمن صلح ایران در این نشست که در ادامه راه اندازی کمیته های مختلف انجمن علمی مطالعات صلح ایران با هدف بررسی و تحلیل رابطه ادبیات و صلح برگزار شد دستور کار آتی کمیته تعیین شد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس همین گزارش انجمن علمی مطالعات صلح ایران "شب صلح و شاهنامه" را به عنوان مقدمه تشکیل این کمیته با همکاری مجله بخارا در تیر ماه برگزار کرد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس مصوبه این کمیته تحلیل و بررسی محتوای صلح طلبانه آثار کهن ادبیات فارسی و معرفی آن ها در ایران و سایر کشورها مهم ترین وظیفه کمیته خواهد بود و در این راستا دومین نشست کمیته مهرماه سال جاری با موضوع شاهنامه به عنوان اثری صلح طلبانه برگزار خواهد شد. </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مبانی فکری تشکیل کمیته صلح و&nbsp; ادبیات؛ پی گیری صلح به عنوان یک تحول انسانی و نه فقط آتش بس و فقدان منازعه است. </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">برگزاری "مسابقه صلح و ادبیات" برای تشویق نوشتن درباره صلح و بررسی و انتخاب و معرفی آثار چاپ شده جدید ادبی مرتبط با صلح، راه اندازی "کاروان صلح و ادبیات" برای خوانش آثار ادبی صلح طلبانه فارسی در ایران و کشورهای دیگر و "نمایشنامه خوانی صلح" از دیگر برنامه های این کمیته در آینده است. </font></div> text/html 2018-07-30T14:11:42+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح فراخوان ویژه نامه صلح http://www.ipsan.ir/post/164 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333174118/photo_2018_07_30_00_10_16.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ارسال مقالات کوتاه راهبردی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">"راهکارهای مصالحه سیاسی، بهبود مناسبات و ایجاد صلح مثبت میان ایران و عربستان سعودی"</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهلت ارسال آثار : </font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>تا سوم شهریورماه 1397</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران</span></div> text/html 2018-07-22T21:43:51+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح "صلح و توسعه" http://www.ipsan.ir/post/163 <div><font size="5"><b>&nbsp; "صلح و توسعه"</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><b><font size="3">دکتر علی مرشدی‌زاد</font></b></div><font color="#990000"><font color="#000000"><b><font size="3">عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></b></font><br></font><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از دیرباز بین متفکران سیاسی در خصوص واقعیت سیاست و امر سیاسی اختلاف نظر وجود داشته است. در حالی‌که واقعگرایانی مانند ماکیاولی و کارل اشمیت قلمروی سیاسی را قلمروی منازعه و جنگ در نظر می‌گرفتند، اندیشمندانی، از جمله اندیشمندان لیبرال، اصل را بر صلح گذاشته‌اند. از دیدگاه این اندیشمندان، می‌توان و باید شرایطی برای تحقق صلح فراهم آورد و وضعیت عادی و مطلوب، یعنی صلح، را تحقق بخشید.</font><font face="Mihan-Iransans"><br><br><font size="2">چه با گروه نخست هم‌عقیده باشیم و چه حق را به گروه دوم بدهیم، در این امر تردیدی نیست که برای دستیابی به توسعه، وجود صلح امری ضروری است.</font><br><br><font size="2">در واقع تحقق صلح هنگامی اهمیت دارد که با مفهومی دیگر نیز پیوند یابد و آن امنیت است. به بیان دیگر، دولتهای امروزی نیاز به صلح دارند تا بتوانند امنیت به وجود آورند و نیاز به امنیت دارند تا بتوانند توسعه، رفاه و اقتصاد پررونق ایجاد کنند. در اینجا وضعیتی پارادوکسیکال تحقق می‌یابد. صلح برای امنیت و توسعه ضروری است. در عین حال برای داشتن صلحی همراه با امنیت، باید صلح مسلح به وجود آورد و در نتیجه همواره دچار رقابت تسلیحاتی هستیم که به صلح برسیم و همین رقابت تسلیحاتی نشانه‌هایی از تهدید را به کشورهای دیگر مخابره می‌کند. </font><br><br><font size="2">دولتهای ماقبل مدرن وظیفه‌ای با عنوان توسعه‌بخشی برای خود قائل نبودند. در نتیجه حیات خود را در جنگهایی، گاه طولانی مدت، تعریف می‌کردند. این جنگ‌ها می‌توانستند در کنار کشورگشایی، غنائم و ثروت‌های به دست آمده، اعتباری نیز برای کشور پیروز و فاتح به بار آورند. برای دولتهای امروزی وضعیت به گونه‌ای دیگر است. این دولتها نیاز دارند دست به توسعه بزنند و فاصله توسعه‌یافتگی خود را با جهان پیرامون کاهش دهند. نیاز دارند اقتصاد را در وضعیتی متعادل و تراز اقتصادی را در وضعیتی مثبت نگاه دارند. نیاز دارند و در واقع موظفند برای مردم و شهروندان خود رفاه ایجاد کنند. دستیابی به این اهداف نیازمند فراغت بالی است که تنها در حالت صلح تحقق می‌یابد. </font><br><br><font size="2">پرسشی که مطرح می‌شود این است که صلح به چه معناست. در اینجا به دو تعریف کلی از صلح می‌رسیم که در واقع متمایز کننده‌ی صلح منفی از صلح مثبت است. اصطلاح صلح مثبت توسط جان گالتونگ، پدر مطالعات صلح، ابداع شد. از نظر وی صلح منفی به معنای نبود خشونت، درگیری و جنگ است. برقراری آتش‌بس نمونه‌ای از ایجاد صلح منفی است، ولی این صلح همواره در معرض فروپاشی است. در نتیجه دولتها همواره دچار نگرانی&nbsp; در خصوص فروپاشی این صلح شکننده هستند. فرق است بین دولتی که در وضعیت صلح&nbsp; به سر می‌برد و اندکی احتمال بروز جنگ می‌دهد با دولتی که همواره سایه‌ی شمشیر دموکلس جنگ را بر سر خود احساس می‌کند وضعیت مطلوب&nbsp; آن است که این احساس اندک باشد. تحقق این احساس به میزان زیادی به شکل‌گیری سیاستها، روابط و نهادهای صلح‌طلب بستگی دارد. صلح مثبت هنگامی تحقق می‌یابد که روابط انسانی به گونه‌ای سازنده برقرار باشد، نهادها و نظامهایی در مسیر برقراری صلح به وجود آیند، و روابط انسانی آمیخته با عدالت باشد. </font><br><br><font size="2">دولتی که بخواهد در مسیر صلح مثبت قدم بردارد باید بتواند روابط خود با شهروندان خویش و رابطه‌ی&nbsp; اجزاء درونی نظام سیاسی خود را بر اساس عدالت بنا کند، و روابط خود با دیگر کشورها را نیز به گونه‌ای سامان بخشد که نشانه‌های منازعه و جنگ طلبی از خود بروز ندهد. باید بتواند این تصویر از خود ارائه‌ی دهد که من در عین قدرتمندی تمایلی به خشونت ندارم. </font><br><br><font size="2">البته باید توجه داشت که صلح به معنای از میان رفتن مطلق منازعه نیست. روابط انسانی استعداد بروز رقابت، اختلاف و منازعه را دارد و دولتها باید آمادگی دفاع از خود در زمان بروز جنگ را داشته باشند، ولی صلح مثبت می‌تواند میزان بروز منازعه را کاهش دهد و به دیگر کشورها این اطمینان را بدهد که این کشور شروع کننده‌ی جنگ نیست. </font><br><font size="2">در این حالت می‌توان بودجه‌های نظامی را به مسیری درست آورد و با برنامه‌ریزی توسعه‌ای در مسیر رفاه و آسایش شهروندان و در جهت تحقق اقتصادی پویا و پیشرو به جریان انداخت.</font><br><br><font size="2">&nbsp;رقابت تسلیحاتی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی قدم گذاشتن در مسیری است که راه به تباهی می‌برد. دولتها در رقابت با هم، سرمایه‌های خود را در چاه پرناشدنی خرید و ساخت تسلیحات می‌ریزند و طرف مقابل را به تجهیز هرچه بیشتر تشویق می‌کنند. تنها حدی که برای این رقابت می‌توان در نظر گرفت، از بین رفتن کامل منابع اقتصادی یکی از طرفین یا هردوی آنها و فروپاشی است، سرنوشتی که در مورد اتحاد شوروی اتفاق افتاد و می‌تواند به صورت آینه‌ی عبرت پیش روی همه‌ی نسلها باشد.</font><br><br><font size="2">تحقق صلح مثبت نیازمند میزانی از خیرخواهی، باور به انسانیت، و باور به راه حلهای سیاسی به جای نظامی است</font></font></div> text/html 2018-07-04T20:40:22+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح گزارشی از نشست "شب صلح و شاهنامه" http://www.ipsan.ir/post/162 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><u><font color="#330000"><b><font size="3">گزارشی از نشست "شب صلح و شاهنامه"</font></b></font></u></font><br><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عصر روز سه شنبه12 تیرماه 1397 شب صلح و شاهنامه به همت مجله بخارا انجمن علمی مطالعات صلح ایران در سالن فردوسی مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8330957476/photo_2018_07_03_19_02_39_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">سخنران اول این نشست، دکتر ابوالفضل خطیبی در مقدمه سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که آنهایی که شاهنامه را درست نخوانده اند و یا آنهایی که اصلا نخوانده اند تصور می کنند که شاهنامه سراسر جنگ است. در صورتی که اصلا این طور نیست و تنها بخش کوچکی از از پنجاه هزار بیت شاهنامه درباره جنگ است و درواقع شاهنامه درباره کلیت بشریت است. </font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">این استاد دانشگاه برای اثبات مدعای خود به داستان جنگ بین رستم و اسفندیار اشاره کرد که ابیاتی که صرفا جنگیدن این دو پهلوان را روایت می کند، به پنج صفحه هم نمی رسد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">دکتر خطیبی اضافه کرد، در شاهنامه و در غالب جنگ هایی که ایرانیان در آن نقش دارند، جنگ هایی است تدافعی و نه تهاجمی.</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;این عضو هیئت علمی گفت از همان آغاز شاهنامه که داستان کیومرث است پسر او به دست یک دیو کشته می شود و فرزند دیگر کیومرث، هوشنگ صرفا برای انتقام دیو را می کشند و تا پایان شاهنامه همین رویکرد تدافعی ایرانیان وجه غالب است.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به دو داستان شاهنامه، داستان ایرج و داستان سیاوش اشاره کرد که فردوسی در آنها مدارا جویی هر دو قهرمان ایرانی را به تصویر می کشد. خطیبی به بیتی از شاهنامه در داستان ایرج اشاره کرد که در ان ایرج به برادران کینه توز خود می گوید:</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">جهان خواستی، یافتی، خون مریز </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مکن با جهان دار یزدان ستیز</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font> text/html 2018-06-26T07:04:53+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح حلقه کتابخوانی صلح http://www.ipsan.ir/post/161 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b style="">حلقه کتاب‌خوانی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با توجه به نقش محوری کتاب و نهادینه شدن فرهنگ کتاب‌خوانی در رسیدن به صلح و پیشرفت، کارگروه «زنان و صلح» انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت فرهنگ‌سرای شفق اقدام به برگزاری حلقه کتاب‌خوانی با حضور نویسنده کتاب <b>دکتر عباس محمدی اصل</b> می‌نماید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330172700/photo_2018_06_25_23_40_15.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مکان برگزاری: <b>یوسف‌آباد، خیابان بیست‌ویکم، ضلع شمالی پارک شفق</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">زمان‌های برگزاری: <b>چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>و چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ساعت: <b>۱۷ عصر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.</font></div> text/html 2018-06-24T04:35:23+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» http://www.ipsan.ir/post/160 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b style="">فراخوان جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح»</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کارگروه «زنان و صلح» انجمن علمی مطالعات صلح ایران، با مشارکت گروه سفیران صلح و دوستی، در راستای ترویج فرهنگ صلح و مدارا در کودکان ، اقدام به برگزاری&nbsp; جشنواره «زیر چتر صلح» در سطح ملی می‌نمایند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329993984/photo_2018_06_22_09_46_46.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">موضوع جشنواره:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- صلح، دوستی، مدارا، آشتی، آرامش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اهداف جشنواره:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">-<b> افزایش توجه و تمرکز کودکان در زمینه صلح و دوستی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- ترغیب کودکان به تفکر در ارتباط با مفاهیم مرتبط با صلح</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صلح و مدارا در کودکان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- واکاوی کارشناسانه نقاشی‌ها از سوی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان جشنواره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امتیازات جشنواره:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- <b>به تمامی کودکان شرکت‌کننده، گواهی شرکت در جشنواره اهدا خواهد شد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- از میان کودکانی که آثارشان ارسال می‌شود، توسط یک گروه داوری متشکل از اساتید برجسته هنر، روان‌شناس و جامعه‌شناس سه اثر برگزیده شده و هدایایی اهدا خواهد شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیوه ارسال:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">- </font><b style=""><font size="2">ارسال اسکن نقاشی‌ها در فرمت jpg و ارسال به نشانی الکترونیکی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="3">ipsanpu97@gmail.com</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- ارسال به ادرس: تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، خیابان فرصت شیرازی، خیابان شهید مجید ثابت، پلاک ۳، طبقه ۴</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخرین مهلت ارسال:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اول مرداد ماه ۱۳۹۷</b></font></div> text/html 2018-06-19T20:12:38+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح "شب صلح و شاهنامه" http://www.ipsan.ir/post/159 <font size="2" face="Mihan-Iransans">مجله بخارا و انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نمایند:<br><font color="#660000"><br><b><font size="5">"شب صلح و شاهنامه"</font></b></font><br></font><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8329632650/photo_2018_06_19_12_40_15.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">با سخنرانی:<br><b><font size="3">ابوالفضل خطیبی/ سجاد آیدنلو/ علی دهباشی / جواد رنجبر درخشی لر<br></font></b><br>با نقالی: <font size="3"><b>سامره مفتون</b></font><br>و نمایش فیلم مستند<br><br>زمان: <b><font size="3">سه شنبه 12 تیرماه، ساعت پنج بعدازظهر</font></b><br>مکان: <font size="3"><b>خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو،&nbsp; خانه اندیشمندان علوم انسانی، تالار فردوسی. </b></font> </font> text/html 2018-06-19T20:03:01+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح گزارشی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی مطالعات صلح ایران http://www.ipsan.ir/post/157 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><i><font size="3" color="#660000"><b>گزارشی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی مطالعات صلح ایران</b></font></i><br></font><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8329632234/photo_2018_06_19_09_58_22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در روز دوشنبه مورخ 28 خرداد 1397 از ساعت ١٦:٣٠الی ١٩ به نشانی خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ برگزارشد.<br>پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی، مراسم تجلیل از "معلم صلح و مدارا" استاد دکتر محمد امین قانعی راد با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و سخنرانان با برشمردن ویژگی های علمی و اخلاقی و اجتماعی این دانشمند بزرگ، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.<br><br>در ادامه با شروع رسمی جلسه مجمع عمومی، گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره اول، گزارش بازرس و گزارش خزانه دار قرائت شد و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.<br>دستور بعدی جلسه،" افزایش رشته های دانشگاهی" برای عضویت فارغ التحصیلان این رشته ها ( علاوه بر 9 رشته اولیه) در انجمن بود که مورد گفتگو و تبادل نظر قرار و تصویب قرار گرفت. لذا در صورت تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ثبت تغییرات در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فارغ التحصیلان رشته های زیر نیز می توانند برای عضویت در انجمن اقدام نمایند: <br><b>رشته های جغرافیای سیاسی و ژئولیتیک، ادبیات، هنر، تربیت بدنی، مطالعات زنان، علوم پزشکی، مدیریت، مطالعات استرتژیک، محیط زیست، اقتصاد، تاریخ، باستان شناسی، آینده پژوهی، فلسفه، الهیات و مطالعات ادیان، علوم ارتباطات و رسانه و مطالعات زبان شناسی<br></b><br>******<br>سپس انتخابات دومین دوره انجمن علمی مطالعات صلح&nbsp; ایران برگزار و اعضاء زیر به مدت سه سال انتخاب شدند.<br><br>اعضاء هیئت مدیره:<br><b>1-&nbsp; دکتر مجتبی مقصودی<br>2-&nbsp; دکتر مینو خالقی<br>3-&nbsp; دکتر علی مرشدی زاد<br>4-&nbsp; دکتر باقر شاملو<br>5-&nbsp; دکتر عبدالامیر نبوی</b><br></font><div><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اعضاء علی البدل هیئت مدیره:<br><b>1-&nbsp; دکتر محمد منصورنژاد<br>2-&nbsp; دکتر علی ملک پور</b><br><br>بازرس انجمن: <b>دکتر امیر هوشنگ میرکوشش</b><br><br>بازرس علی البدل انجمن: <b>آقای مهرداد خرم نصر</b><br></font><br><font size="2">روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران </font> text/html 2018-06-19T19:51:30+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح مراسم تجلیل از مقام مرحوم دکتر محمد امن قانعی راد http://www.ipsan.ir/post/156 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329631284/photo_2018_06_18_06_27_31.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">عصر روز دوشنبه 28 خرداد 1397 پیش از برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هئیت مدیره دوره دوم انجمن، مراسم تجلیل از عضو فقید هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران؛ مرحوم دکتر محمد امین قانعی راد با سخنرانی دکتر محمد منصور نژاد و دکتر مجتبی مقصودی برگزار شد.</font></div><div><br></div> text/html 2018-06-16T22:09:33+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح اطلاعیه http://www.ipsan.ir/post/155 <font size="2" face="Mihan-Iransans">اطلاعیه<br><font size="3"><b><br>آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران &nbsp;</b></font><br><br><b>به همراه مراسم تجلیل از عضو هیئت مدیره انجمن زنده یاد مرحوم استاد دکتر محمد امین قانعی راد</b>:<br><br>بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه، که در روز دوشنبه مورخ 28 خرداد 1397 از ساعت ١٦:٣٠ الی ١٩ به نشانی خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ برگزارمی شود، حضور بهم رسانند.<br><br>پیش از دستور: <br><b>مراسم تجلیل از معلم صلح و مدارا استاد دکتر محمد امین قانعی راد</b><br><br>دستور جلسه:<br><b>1-&nbsp; گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره اول انجمن.<br>2-&nbsp; ارائه گزارش مالی انجمن در دوره اول هیئت مدیره.<br>3-&nbsp;&nbsp; ارائه گزارش بازرس هیئت مدیره.<br>4-&nbsp; برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسان دوره دوم .<br>5-&nbsp;&nbsp; تصویب رشته های دانشگاهی جدید جهت عضویت اعضاء در انجمن.<br></b><br>هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران </font> text/html 2018-06-16T09:26:33+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح پیام تسلیت در گذشت دکتر محمد امین قانعی راد http://www.ipsan.ir/post/154 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329314284/934863_511.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از شمار دو چشم یک تن کم</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">وز شمار خرد هزاران بیش</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">با نهایت تاسف و تاثر، <b>درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد</b> را تسلیت می گوئیم. ایشان در طول سال های گذشته، نه تنها عضو همیشه فعال و اثرگذار انجمن جامعه شناسی ایران بود، از هرگونه تلاش علمی مستقلانه و مدنی بی دریغ حمایت می کرد. انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران نیز مفتخرند که از راهنمایی های مشفقانه و مشارکت فعالانه ایشان برخوردار بوده اند. ضمن آرزوی شادی روح این استاد بی بدیل، برای خانواده محترم و سایر بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبوری داریم و تردیدی نداریم که از صداقت، روشن بینی و صراحت علمی آن مرحوم همواره به نیکی یاد خواهد شد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">انجمن علمی مطالعات صلح&nbsp; ایران</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">انجمن علوم سیاسی ایران </font></div> text/html 2018-06-05T15:08:40+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح اطلاعیه http://www.ipsan.ir/post/153 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>اطلاعیه مهم انجمن علمی مطالعات صلح ایران:</b><br><br><br><b>در آستانه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن به اطلاع می رساند:<br><br>حسب&nbsp; اساسنامه افرادی می توانند در جلسه مجمع عمومی دارای حق رای باشند که حائز شرایط بوده و فرم عضویت و مدارک خود را تکمیل و تحویل دبیرخانه داده و عضویت آنها تایید شده باشد.<br><br><br>لذا باتوجه به مقررات مذکور، از علاقه مندان به عضویت&nbsp; و عزیزانی که تاکنون نسبت به تکمیل فرم عضویت و تحویل مدارک اقدام ننموده اند تقاضا می شود&nbsp; تا تاریخ 27 خرداد 1397 نسبت به این مهم اقدام نمایند.<br><br><br>اعضا محترم می توانند جهت تسریع در فرآیند ثبت نام و تکمیل مدارک در ساعات اداری با شماره تماس 09337357576(آقای حسین میری کارشناس دفتر انجمن) تماس حاصل کرده و یا به تلگرام همین شماره پیام ارسال فرمایند.<br><br>روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران </b></font> text/html 2018-05-28T21:06:06+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح اطلاعیه http://www.ipsan.ir/post/152 <div> <font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران:</font></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه،<b> که در روز دوشنبه مورخ 28 خرداد 1397 از ساعت 16:30 الی 19 به نشانی خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ</b> برگزار می شود، حضور بهم رسانند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><b>دستور جلسه: </b></font><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره اول انجمن</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- ارائه گزارش مالی انجمن در دوره اول هیئت مدیره</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">3- ارائه گزارش بازرس هیئت مدیره</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">4- برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسان دوره دوم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">5- تصویب رشته های دانشگاهی جدید جهت عضویت اعضاء در انجمن.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></b><br></div> text/html 2018-05-17T11:27:29+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح گزارشی از جشنواره بزرگ "صلح و سلامت" http://www.ipsan.ir/post/151 <div class="summary" align="justify"> <b><font size="3" face="Mihan-Iransans">گزارشی از سخنرانی های جشنواره بزرگ <font size="5">"صلح و سلامت"</font></font></b></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>با سخنرانی دکتر نصیر احمد نور سفیر افغانستان، دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر مجتبی مقصودی و دکتر محمد جواد سعادت</b></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>یکشنبه 26 اردیبهشت 1397</b><br></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326621292/safir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سفیر افغانستان در ایران عصر امروز در جشنواره «صلح و سلامت» اظهارداشت که سلامت تنها به معنای سلامت جسم نیست بلکه سلامت اخلاق و اندیشه در یک جامعه اهمیت زیادی دارد. </font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="content-body-text" align="justify"> </p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش خبر فوری، عصر امروز با حضور سفیر افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و شماری از مسئولان و فعالان صلح و سلامت از ایران و افغانستان، «جشنواره صلح و سلامت» در «سالن فردوسی» پارک ورشو تهران برگزار شد.<br>این مراسم با همت انجمن مطالعات بین‌المللی صلح افغانستان، با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران و با حضور اساتید و دانشجویان ایرانی و افغانستانی برگزار شد، حاضران در این جشنواره رابطه صلح و سلامت بررسی را بررسی کردند.<br>«نصیراحمد نور» سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در این مراسم اظهارداشت: "وقتی ما از سلامت سخن می‌گوییم تنها سلامت جسم مورد نظر نیست، بلکه این مفهوم معنای جامعی دارد. مثل سلامت آینده یک کشور، سلامت اخلاق و سلامت ذهن شهروندان آن کشور. یک کشور بدون صلح و سلامت راه کمال را پیدا نمی‌کند و بدون صلح رستگار نمی‌شود".<br>وی ادامه داد: "ما در عرصه های مختلف به سلامت نیاز داریم، بخصوص در اخلاق و اندیشه باید سلامت داشته باشیم. امروز در افغانستان صلح مهمترین نیاز مردم است، ما نیازمند این هستیم که صلح را جایگزین جنگ کنیم، اگر ما بخواهیم صلح همه جانبه داشته باشیم باید یک انسان نسبت به یک انسان دیگر و همسایه نسبت به یک همسایه دیگر تعصب نداشته باشد".</font></p> text/html 2018-05-13T09:54:29+01:00 www.ipsan.ir انجمن مطالعات صلح به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.ipsan.ir/post/144 <div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">جشنواره بزرگ</font><font size="6"><b style=""> <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">" سلامت و صلح"</font></b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326227168/ae7bbe7b_3373_4d28_8981_7f78f4ddb1f6.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سخنرانان:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- د<b>کتر نصیر احمد نور</b>&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سفیر جمهوری اسلامی افغانستان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- <b>دکتر محمد امین قانعی راد&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علمی کشور</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- د<b>کتر مجتبی مقصودی&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-<b> د</b></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><b>کتر محمد جواد سعادت&nbsp;</b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">متخصص و پژوهشگر حوزه سلامت</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">همراه با برگزاری ایستگاه سلامت شامل مشاوره توسط پزشک عمومی، معاینه دندان، مشاوره روانشناسی، مشاور مامایی وبیماری های زنان، چک فشار خون، قند خون و اندازه گیری وزن.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">زمان: <b>چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 16 تا 17</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مکان: <b>سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی</b></font></div>