هیئت مدیره

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 739

هیئت مدیره اول (۱۳۹۷-۱۳۹۴)
اسامی سمت
مجتبی مقصودی رئیس هیئت مدیره
منصور رحمانی نایب رئیس
محمد امین قانعی راد عضو اصلی
باقر شاملو عضو اصلی
علی مرشدی زاد خزانه دار
طاهره ابراهیمی فر بازرس
مجید خورشیدی عضو علی‌البدل
غلامرضا معمارزاده عضو علی‌البدل
ایمان میرزا زاده بازرس علی‌البدل

هیئت مدیره دوم ۱۳۹۷
اسامی سمت
مجتبی مقصودی رئیس هیئت مدیره
عبد الامیر نبوی عضو اصلی
باقر شاملو عضو اصلی
علی مرشدی زاد خزانه دار
امیر هوشنگ میرکوشش بازرس
محمد منصور نژاد عضو اصلی
علی ملک پور عضو علی‌البدل
مهرداد خرم نصر بازرس علی‌البدل