امضای دو تفاهمنامه  فیمابین ” انجمن علمی مطالعات صلح ایران” با ” انجمن علمی نقد ادبی” و ” انجمن علمی ادبیات و زبان فارسی”

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 70

دو تفاهمنامه  فیمابین ” انجمن علمی مطالعات صلح ایران” با ” انجمن علمی نقد ادبی” و ” انجمن علمی ادبیات و زبان فارسی” به ریاست آقای دکتر ابراهیم خدایار و آقای دکتر غلامحسین غلامحسین زاده روسای محترم این دو انجمن در دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس به امضاء رسید.

امید است این تفاهم‌نامه‌ها زمینه‌ساز همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه در برگزاری‌ نشست‌ها و همایش‌ها و همچنین انتشار آثار مشترک بین انجمن‌های فوق و تعامل بیشتر بین اعضای انجمن‌ها بشود.

 


انجمن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.