آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد ارجمند دکتر سید عبدالعلی قوام

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 963

🔸با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران

🗓 دوشنبه ۲۹ بهمن

🕰 ۱۶ الی ۱۹

🏡 سالن فردوسی
💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد ارجمند دکتر سید عبدالعلی قوام

بیوگرافی

نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد ارجمند دکتر سید عبدالعلی قوام
دکتر عبدالعلی قوام متولد ۱۳۲۴ در تهران متولد شد. این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع رشته کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) آغاز و در سال ۱۳۴۷ به پایان رساند. وی برای تکمیل معلومات دانشگاهی ابتدا به آمریکا و بعد به انگلستان عزیمت کرد و موفق به اخذ مدرک دکترای علوم سیاسی- دانشگاه ابردین، انگلستان، در سال ۱۹۸۰میلادی شد.

نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد ارجمند دکتر سید عبدالعلی قوام

دکتر قوام هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد گروه علوم سیاسی, دانشکده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. زمینه های آموزشی و تحقیقاتی ایشان در حوزه های “توسعه سیاسی، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، نقد و ارزیابی نظریه‌های روابط بین‌الملل، سیاستهای مقایسه‌ای، جهانی شدن، روابط بین‌المللی فرهنگی، رسانه‌های جمعی و روابط بین‌الملل، سیاست خارجی قدرتهای بزرگ، مسائل شرق اروپا، آسیای مرکزی و روسیه” می باشد.
دکتر عبدالعلی قوام، استاد گروه علوم سیاسی, دانشکده علوم اقتصاد و سیاسی

سوابق تدریسی
۱۳۵۷- ۱۳۶۷استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
۱۳۶۷- ۱۳۷۷دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
از ۱۳۷۷ استاد تمام، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

سوابق کاری
از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمانهای محلی و شهرداریهای کشور
از ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۲مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تحصیلی
کارشناسی « علوم سیاسی »- دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۷٫
کارشناسی ارشد « اداره امور دولتی »- دانشگاه ایلی‌نوی (شمپین- اوربانا)، آمریکا، ۱۹۷۳٫
کارشناسی ارشد « تئوری اجتماعی و سیاست عمومی »- دانشگاه ابردین، انگلستان ۱۹۷۵
دکترای علوم سیاسی- دانشگاه ابردین، انگلستان، ۱۹۸۰٫

کتب منتشر شده

۱-کتاب« دیالوگ میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در آغاز هزاره سوم : یک مطالعه بین رشته ی »توسط نشر مخاطب منتشر شد، ۱۳۹۷٫
۲- ترجمه و تحقیق « مبانی دیپلماسی: چگونگی مطالعه روابط میان دولتها »، انتشارات قومس ۱۳۶۷٫
۳- ترجمه و تحقیق کتاب « تحولات سیاسی و اجتماعی اروپای شرقی تا ۱۹۴۵ »، انتشارات قومس ۱۳۶۹٫
۴- تألیف کتاب « اهمیت و مسائل حوزه اقیانوس آرام » با همکاری مریم دفتری، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۰٫
۵- « اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل » انتشارات « سمت » ۱۳۷۱، انتخاب کتاب برگزیده سال ۱۳۷۱- چاپ هفدهم ۱۳۸۹٫
۶- « توسعه سیاسی و تحول اداری »، انتشارات قومس، ۱۳۷۳٫
۷- « نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه سیاسی »، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴٫
۸- « سیاستهای مقایسه‌ای »، انتشارات « سمت » ۱۳۷۶، چاپ هشتم ۱۳۸۹٫
۹- « چالش‌های توسعه سیاسی »، انتشارات قومس، ۱۳۸۱٫ چاپ پنجم ۱۳۸۹٫
۱۰- « جهانی شدن و جهان سوم »، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲٫ چاپ ششم ۱۳۸۹٫
۱۱- « روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها »، انتشارات سمت، ۱۳۸۴٫ چاپ چهارم ۱۳۸۹٫
۱۲- « از منازعه تا همبستگی: بررسی روابط بین‌المللی خاورمیانه از منظر مکتب انگلیسی» با همکاری احمد فاطمی‌نژاد، انتشارات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷٫
۱۳- «اتحادیه اروپا: هویت، امنیت و سیاست» با همکاری داود کیانی، انتشارات پژوهشکده مطالعاتی راهبردی، ۱۳۸۹٫
۱۴- «دولت سازی، ملت‌سازی و نظریه روابط بین‌الملل» با همکاری افشین زرگر، انتشارات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۸٫
۱۵- «سیاست‌شناسی: مبانی علم سیاست»، انتشارات سمت، ۱۳۸۹٫
۱۶- «نظریه روابط بین‌الملل: پیشینه و چشم‌انداز» با همکاری احمد فاطمی‌نژاد و سعید شکوهی، انتشارات قومس، ۱۳۹۰٫
۱۷- «روند دولت‌سازی و ملت‌سازی در قفقاز جنوبی»، با همکاری افشین زرگر، انتشارات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹٫
۱۸- ترجمه « دین و نظریه روابط بین الملل » ، با همکاری رحمت حاجی مینه ،انتشارات «علم» ۱۳۹۳ .

مقالات علمی منتشر شده
۱- علل عدم کارآئی انجمن‌های محلی سابق » نشریه اتحادیه شهرداریهای کشور، ۱۳۵۸٫
۲- « زوایای سیاسی برنامه‌ریزی در سیستم‌های کثرت‌گرا »، نشریه سیاست خارجی، ۱۳۶۶٫
۳- « فرایند مردمی کردن نظام اداری »، نشریه مدیریت دولتی پاییز ۱۳۶۸٫
۴- « معمای تئوری‌سازی در باب توسعه سیاسی »، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، نشر سفیر، ۱۳۶۹٫
۵- « درآمدی بر جامعه‌پذیری سیاسی »، نشریه نامه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ۱۳۶۹٫
۶- « تحول مفهوم توسعه سیاسی »، مجموعه مقالات تحول مفاهیم، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ۱۳۶۹٫
۷- « درآمدی بر رفرم و انقلاب »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان ۱۳۷۰٫
۸- « تحول اداری و نوسازی سیاسی »، ارائه شده در اولین سمینار علمی- تخصص تحول اداری، دانشگاه تربیت مدرس، دیماه ۱۳۷۰- انتخاب مقاله برجسته سمینار.
۹- « نقش و کارکرد سازمانهای غیررسمی »، نشریه مدیریت دولتی، ۱۳۷۰٫
۱۰- « دگرگونی اداری و نوسازی سیاسی »، نشریه مدیریت دولتی، ۱۳۷۰٫
۱۱- « بوروکراسی در دموکراسی »، نشریه سیاست خارجی، مرداد ماه ۱۳۷۰٫
۱۲- « ساختار سیاسی و اداری به عنوان موانع اصلی توسعه در ایران »، ارائه شده در سمینار موانع توسعه در ایران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، آبان ۱۳۷۰٫
۱۳- « قبض و بسط مفاهیم روابط بین‌الملل در جهان متغیر »، دانشنامه بهار و تابستان ۱۳۷۳٫
۱۴- « استراتژی توسعه و تأثیر آن بر امنیت ملی »، ارائه شده در سمینار عوامل مؤثر در تبیین استراتژی نظامی و دفاعی کشور، دانشگاه علوم استراتژیک، مهر ۱۳۷۳٫
۱۵- « بحران مشارکت سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز »، نشریه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بهار ۱۳۷۳٫
۱۶- « منافع تعاونیها و سیاست حزبی در کانادا »، (ترجمه) مجموعه مقالات سازمانهای تعاونی و جامعه کانادا: مؤسسات مردمی و مسائل تحول، انتشارات وزارت تعاون تابستان ۱۳۷۵٫
۱۷- « فرهنگ سیاسی: پیوند میان تحلیل خرد و کلان »، نشریه سیاست خارجی تابستان ۱۳۷۵٫
۱۸- « از کثرت‌گرائی سیاسی تا مردم سالاری »، نشریه سیاست خارجی، تابستان ۱۳۷۶٫
۱۹- « موانع تحقق جامعه مدنی »، ارائه شده در سمینار تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، مجموعه مقالات، وزارت ارشاد اسلامی ۱۳۷۶٫
۲۰- « چالش رهیافت‌ها و تقابل مناظره‌ها در فرآیند روابط بین‌الملل »، دانشنامه بهار و تابستان ۱۳۷۶٫
۲۱- « گفتگوی تمدنها »، نشریه گفتمان شماره ۴، زمستان ۱۳۷۷٫
۲۲- « درآمدی بر فراماتریالیسم »، دانشنامه پاییز و زمستان ۱۳۷۸٫
۲۳- « توسعه نیافتگی نظریه توسعه سیاسی »، نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۷۹٫
۲۴- « جنوب، عرصه‌ای برای آزمون نظریه‌ها و رویکردهای روابط بین‌الملل »، نشریه سیاست خارجی، بهار ۱۳۷۹٫
۲۵- « بحران معنا در عصر جهانی شدن »، سیاست خارجی، پاییز ۱۳۷۹٫
۲۶- « موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن »، سیاست خارجی، پاییز ۱۳۸۰٫
۲۷- « درآمدی بر جهانی شدن »، نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۸۱٫
۲۸- « جهانی شدن و حادثه ۱۱ سپتامبر »، سیاست خارجی پاییز ۱۳۸۱٫
۲۹- « تحلیل سیاست بین‌الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین‌المللی »، نشریه پژوهش حقوق سیاست، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫
۳۰- « سازه‌انگاری: سنتز پوزینویسم و پست پوزینویسم »، دانشنامه حقوق و سیاست، بهار ۱۳۸۴٫
۳۱- «سیاست بین‌الملل و رویکرد زیست‌محیطی»، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۸۴٫
۳۲- «دگرگونی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی در بستر مناظره‌های روابط بین‌الملل»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره ۳ تابستان ۱۳۸۴٫
۳۳- «تحول نگرش در بازنگری دولت در عرصه سیاست بین‌الملل»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره ۴، پائیز ۱۳۸۴٫
۳۴- «از دیپلماسی مدرن به دیپلماسی رسانه‌ای»، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱۷، پائیز و زمستان ۱۳۸۴٫
۳۵- «فرهنگ بخش فراموش شده و یا عنصر ذاتی نظریه روابط بین‌الملل»، نشریه سیاست خارجی، سال ۱۹، تابستان ۱۳۸۴٫
۳۶- «درآمدی به اقتصاد سیاسی بین‌الملل»، نشریه دانشنامه، شماره ۵۸، پائیز ۱۳۸۴٫
۳۷- «تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون همگرائی در روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، شماره ۴، بهار ۱۳۸۵٫
۳۸- «درآمدی بر نظریه انتقادی در روابط بین‌الملل»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۵٫
۳۹- «چالش‌های نظری پیرامون امنیت ملی و بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، شماره ۴، بهار ۱۳۸۶٫
۴۰- «بنیادهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، با همکاری مهدی جاودانی مقدم، فصلنامه خط اول، سال اول، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۶٫
۴۱- «فرصت‌های اطلاعاتی- ارتباطی و معمای حقوق بشر در فضای سایبر» با همکاری مهدی خلف‌خانی، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۶٫
۴۲- «مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت‌گرا: تبیین مفاهیم نظام بین‌الملل، جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی»، با همکاری احمد فاطمی‌نژاد، دانشنامه حقوق و سیاست، سال چهارم، شماره ۸، (بهار و تابستان) ۱۳۸۷٫
۴۳- «امنیت نوین، مفهومی بیناپارادایمی: مطالعه موردی رویکرد امنیتی ایالات متحده امریکا پس از جنگ سرد»، با همکاری مهدی وحیدی، دانشنامه حقوق و سیاست، سال چهارم، شماره ۹ پائیز ۱۳۸۷٫
۴۴- «فرهنگ استراتژیک روسیه»، فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پائیز ۱۳۸۷٫
۴۵- «فهم دولت- ملت در نظریه روابط بین‌الملل» با همکاری افشین زرگر، دانشنامه حقوق و سیاست، ۱۳۸۷٫
۴۶- «از تبارشناسی مفهوم آنارشی در نظریه بین‌المللی تا برداشتی بدیل» با همکاری احمد فاطمی‌نژاد، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۸۸٫
۴۷- «ارتباط جنگ و آنارشی؛ نقد دو وجهی آنارشی- سلسله مراتب بر مبنای شاهنامه»، با همکاری احمد فاطمی‌نژاد، پژوهشنامه علوم سیاسی، فصلنامه انجمن علوم سیاسی ایران، سال چهارم، شماره ۲، بهار ۱۳۸۸٫
۴۸- «مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب- جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری هنجار جهانی» با همکاری امین روان بُد، نشریه علمی پژوهشی راهبرد، ۱۳۸۹٫

۴۹-«گذار از تفاسیر مضیق مفاهیم و پیامدهای سلطه پوزیتویسم در مطالعه روابط بین الملل» با همکاری سمیرا محسنی ، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ، ۱۳۹۲ .

۵۰- « از هسته ای شدن در بستر جامعه پذیری تا جامعه پذیری در بستر هسته ای شدن» با همکاری مهدی اعلایی ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ، سال دهم ، شماره ۲۷، ۱۳۹۳٫

۵۱-«ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت – ملت ( الگویابی روابط بین دولت و جامعه)» با همکاری مهدی مالمیر ، فصلنامه انجمن علوم سیاسی ایران ، سال ششم ، شماره ۱ ، ۱۳۹۳٫

۵۲-«سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل» با همکاری امین روان بد، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ، سال پنجم ، شماره ۳۷، ۱۳۹۳٫

۵۳-«بررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتمان های مختلف تاریخ معاصر ایران» با همکاری مشکات اسدی، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال نهم ، شماره ۲۳، ۱۳۹۳٫

۵۴-«چرایی تردید اتحادیه ی اروپا در پذیرش عضویت ترکیه»با همکاری رضا صولت ، فصلنامه ی رهیافت های سیاسی و بین الملل ، سال ششم ، شماره ۴۰ ، ۱۳۹۳٫

۵۵-«پیوند میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در پرتو سازه انگاری ؛ یک نگاه بین رشته ای» با همکاری سمیرا محسنی، فصلنامه ی رهیافت های سیاسی و بین المللی ، سال ششم ، شماره ۴۲ ، ۱۳۹۴٫

۵۶-«ظرفیت نظریه های روابط بین الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین الملل» با همکاری سمیرا محسنی، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل ، شماره هجدهم ، ۱۳۹۴٫

۵۷-«چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق» با همکاری سیروس فیضی و حامد کاظمی ، فصلنامه ی رهیافت های سیاسی و بین المللی ، شماره ۴۴، ۱۳۹۴٫

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *