انجمن علمی مطالعات صلح ایران
برترویژه

کنکوردیس، یک سازمان غیر انتفاعی در خدمت صلح

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 191

این سازمان غیردولتی با در نظر داشتن هدفهای متنوع در راستای ترویج صلح از طریق روشهای مسالمت آمیز و گفتگو بنا شده است. اهداف کنکوردیس در جهت توسعه “صلح خواهی، اعمال صلح و زیست صلح آمیز بشر” بسیار قابل توجه است. این سازمان غیردولتی به عنوان یک کنشگر غیردولتی اقداماتی را در جهت ترویج صلح انجام میدهد که هم بر فرهنگ و هم اقتصاد که دو محور اصلی پارادیپلماسی هستند تاثیرگذار است.

شعار اصلی کنکوردیس آن است که:
« ایجاد صلح برای ایجاد شرایطی که در آن توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی میتواند شکوفا شود،حیاتی است.ما صلح میسازیم تا خشونت و وحشت را کاهش دهیم.»
ما همچنین صلح را ایجاد میکنیم تا مردم فرصتی برای توسعه و بهبود معیشت خود داشته باشند.

از ارزشهای مطرح شده در این سازمان فروتنی، فراگیر بودن و بی طرفی است. با نگاه پارادیپلماتیک گونه و به جهت اهمیت فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی در جهت صلح از سوی کنکوردیس، دکتر مریم خالقی نژاده کوشیده اند تا در این گزارش در هشت محور به ارائه فعالیت،روش، ارزش و اهداف این سازمان پرداخته و این سازمان به همه صلح دوستان جامعه ایران معرفی کنند.

« صلح زیباست و ماهیت این زیبایی داشتن وحدت همزمان با وجود تفاوتهاست»

 

فایل کزارش پارادیپلماسی کنکوردیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *