تاریخ و تاثیر بیماری های همه گیر بر جوامع انسانی؛ تهدیدی علیه بقاء، سلامت و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۳۸نخستین پیش همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی: «تاریخ و تاثیر بیماری های همه گیر بر جوامع انسانی؛

بیشتر بخوانید

اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند

بازدیدها: ۳۸سلسل نشست های اندیشه ورزان صلح نشست دوازدهم اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند سخنران: دکتر اخلاق آهن استاد

بیشتر بخوانید

خاطره شصت‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/در سایه باغ مادربزرگ تفرشی ام

بازدیدها: ۵۷من از ایران هرچه دارم خاطره خوب است و خوب‌تر از همه جایزه‌ها که گرفته‌ام و شعرخوانی‌ها و تشویق‌ها

بیشتر بخوانید

گزارش نشست تخصصی «امضای اسناد علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای»

بازدیدها: ۸۵کمیته روابط بین الملل و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، با

بیشتر بخوانید

خاطره شصت‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/از همدلی تا هم‌زبانی

بازدیدها: ۳۱من از دوستی‌ها و مودت میان مردمان ایران و افغانستان خاطرات فراوانی دارم، چه در زمان تصدی کرسی سفارت

بیشتر بخوانید