لینک سلسله میزگردهای سردشت و توسعه با تاکید بر بمباران شیمیایی

بازدیدها: ۱۴لینک سلسله میزگردهای سردشت و توسعه با تٲکید بر بمباران شیمیایی میزگرد اول: ١)سردشت، چالش ها و چشم اندازهای

بیشتر بخوانید

سلسله میزگردهای بنیاد توسعه صلح و مهربانی به مناسبت بمباران شیمیایی سردشت و با محوریت توسعه پایدار / میزگرد سردشت،رسانه و توسعه

بازدیدها: ۱۷سلسله میزگردهای بنیاد توسعه صلح و مهربانی به مناسبت بمباران شیمیایی سردشت و با محوریت توسعه پایدار؛ https://t.me/Sopskf/6098 اینبار،…

بیشتر بخوانید

مددکاری اجتماعی، تنوع اجتماعی و همه شمول گرایی در رویکرد اکوسوشال (جهان اجتماعی سازگار با محیط زیست)

بازدیدها: ۲۰کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن علمی مطالعات صلح ایران، به مناسبت نهم آگوست

بیشتر بخوانید

نقش منابع آموزشی در رفع چالش ها و موانع صلح و همگرایی منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران و آسیای مرکزی

بازدیدها: ۱۷انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، برگزار می کنند اسکایپ

بیشتر بخوانید

راهکارهای مصالحه سیاسی و ایجاد صلح مثبت در مناسبات ایران و عربستان سعودی

بازدیدها: ۱۴۰کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایرا ن با همکاری موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار می

بیشتر بخوانید

حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها / سلسله نشست های حکمرانی آب در ایران

بازدیدها: ۱۳۲📔سلسله نشستهای حکمرانی آب در ایران (چالش ها و راهبردها) نشست نخست: 🔹حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها سخنرانان:

بیشتر بخوانید

تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۷۵کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، سی و چهارمین

بیشتر بخوانید