طرفداران صلح بیشترین قربانی جنگ‌ها هستند

بازدیدها: ۳۵  عاطفه شمس روزنامه اعتماد، سال سیزدهم شماره ۳۳۵۰، اول مهر ص۱۲ نشست «صلح و مطالعات میان‌رشته‌ای» به همت انجمن

بیشتر بخوانید