ویدیو سخنرانی دکتر جلیل روشندل

💠 دکتر جلیل روشندل

استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

🔸 چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران

چشم انداز صلح در خاورمیانه؛ بحرانهای نوظهور و سیاستهای قدیمی

🔺 پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید

گزارش دبیر اجرایی از خاتمه همایش چشم انداز صلح در خاورمیانه

چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان “چشم انداز صلح در خاور میانه” در روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. این همایش مجموعه‌ای از سخنرانی‌های متنوع و محققانه از داخل و خارج کشور با محوریت صلح در خاورمیانه بود که از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر تقریبا بدون وقفه ادامه داشت.

بیشتر بخوانید

ویدیو سخنرانی دکتر مهران کامروا

چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 ۱۸ دیماه ۱۳۹۹
صلح در خاورمیانه
استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی جرج‌تاون در قطر

بیشتر بخوانید