گزارش صوتی وبینار تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۳۴وبینار «تبار شناسی اندیشه صلح در آرا و نظریه های سیاسی» توسط کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

بیشتر بخوانید

گزارش نشست تبیینی نو از حجاب قرآنی

بازدیدها: ۱۹در تاریخ پنج اردیبهشت ۱۴۰۲  استاد «امیرحسین ترکاشوند»، به دعوت کمیته دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در

بیشتر بخوانید

جای خالی شیر / سخنرانی های آیین بزرگداشت فرمانده احمدشاه مسعود و فهیم دشتی، تهران، شهریور/سنبله ١۴٠٢

بازدیدها: ۶۵شنبه ١٨ شهریورماه ١۴٠٢، به ابتکار انجمن علمی مطالعات صلح ایران، بنیاد شهید مسعود، پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، انجمن علمی

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی نشست “صلح در اندیشه ایرانشهری با تاکید بر آرای مرحوم استاد دکتر طباطبایی”

بازدیدها: ۶۷بیست و ششمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران:

بیشتر بخوانید

لینک سلسله میزگردهای سردشت و توسعه با تاکید بر بمباران شیمیایی

بازدیدها: ۱۴لینک سلسله میزگردهای سردشت و توسعه با تٲکید بر بمباران شیمیایی میزگرد اول: ١)سردشت، چالش ها و چشم اندازهای

بیشتر بخوانید