گزارش تصویری «شب یلدای ایران، افغانستان و تاجیکستان»

بازدیدها: ۸۸۳برنامه فرهنگی و ادبی «شب یلدای ایران، افغانستان و تاجیکستان» با همکاری موزه تصاویر معاصر تهران، بنیاد مسعود، انجمن

بیشتر بخوانید

شب یلدای سه کشور پارسی‌گوی افغانستان، ایران و تاجیکستان برگزار شد

بازدیدها: ۱۰۵۰   روابط عمومی: برنامه فرهنگی و ادبی «شب یلدای ایران، افغانستان و تاجیکستان» با همکاری موزه تصاویر معاصر

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی همایش جریان شناسی مقاومت در افغانستان

بازدیدها: ۶۲۷همایش جریان شناسی مقاومت در افغانستان مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی وبینار تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۵۳وبینار «تبار شناسی اندیشه صلح در آرا و نظریه های سیاسی» توسط کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

بیشتر بخوانید