گزارش نشست تخصصی «امضای اسناد علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای»

بازدیدها: ۵۰کمیته روابط بین الملل و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، با

بیشتر بخوانید

گزارش صلح و عدالت در چارجوب حمایت از حقوق بشر

بازدیدها: ۱۱گروه صلح و حقوق انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری کمیسیون امور بین‌الملل جمعیت حمایت از حقوق بشر

بیشتر بخوانید

معرفی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

بازدیدها: ۴انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید

گزارش نشست قطبی سازی فرهنگی-هویتی و وظایف جامعه خبرگی کشور به همراه فایل صوتی

بازدیدها: ۱۳انجمن علمی مطالعات صلح ایران روز دوشنبه ۲۴ امرداد ۱۴۰۱ میزبان سومین نشست تخصصی در زمینه صلح اجتماعی بود.

بیشتر بخوانید

گزارشی از دومین نشست دیپلماسی صلح به همراه فایل صوتی

بازدیدها: ۱۶کمیته صلح و روابط بین‌الملل در انجمن علمی مطالعات صلح ایران، با مشارکت موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو،

بیشتر بخوانید

فابل صوتی نشست مفاهیم صلح و هم دگرپذیری در ادبیات عرفانی

بازدیدها: ۱۶کمیته اندیشه ورزان صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران در نهمین نشست خود در عصر چهارشنبه ۱۹ امرداد

بیشتر بخوانید

گزارش نشست نخستین دیپلماسی صلح به همراه فایل صوتی

بازدیدها: ۳۱کمیته صلح و روابط بین الملل در انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و

بیشتر بخوانید