گزارش نشست مشترک انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان

بازدیدها: ۳ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای نشست تخصصی «ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای» در

بیشتر بخوانید

نشست تخصصی «آیا جنگ منطقه ای به جنگ جهانی می انجامد؟» برگزار شد

بازدیدها: ۷۸نشست تخصصی «آیا جنگ منطقه ای به جنگ جهانی می انجامد؟» توسط انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجله

بیشتر بخوانید

دیدار و گفتگوی استادان زبان و ادبیات پارسی: زبان پارسی حلقه وصل ایرانشهر

بازدیدها: ۱۲۹نشست دوم: *پارسی وطن است* کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران و اندیشکده دیاران و اندیشکده

بیشتر بخوانید

جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان

بازدیدها: ۶۱نشست «جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان» در تاریخ چهارشنبه ٢۵ بهمن/دلو ١۴٠٢ در خانه اندیشه

بیشتر بخوانید

گزارشی از نخستین نشست گفتگوی پژوهشگران ایران و افغانستان درباره زبان پارسی

بازدیدها: ۴۳پارسی وطن است ۳ بهمن ۱۴۰۲روزی بارانی که در این ماه ها کمتر در تهران دیده شده، به همت

بیشتر بخوانید

جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان

بازدیدها: ۳۶به نام خداوند جان و خرد انجمن علمی مطالعات صلح إیران و اندیشکده دیاران برگزار می کنند: جامعه شناسی

بیشتر بخوانید

گزارش شنیداری و تصویری نشست علمی نقد و بررسی و معرفی کتاب خورشید خنک خورده

بازدیدها: ۱۱۰فایل شنیداری نشست علمی نقد و بررسی و معرفی کتاب خورشید خنک خورده یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید