گزارشی از سومین نشست از سلسله نشست‌های دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۱۳نویسنده: مجید نوری کارشناس و عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین‌الملل   کمیته روابط بین‌الملل انجمن علمی مطالعات

بیشتر بخوانید

گزارش نشست تخصصی «امضای اسناد علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای»

بازدیدها: ۵۰کمیته روابط بین الملل و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، با

بیشتر بخوانید

همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای

بازدیدها: ۲نشست تخصصی درباره: همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای سخنرانان: دکتر عباس

بیشتر بخوانید

نخستین کارآگاه آموزشی نظریه های جدید در روابط بین الملل

بازدیدها: ۱۰کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجله ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند.♦️ 🔴نخستین

بیشتر بخوانید

گزارشی از دومین نشست دیپلماسی صلح به همراه فایل صوتی

بازدیدها: ۱۶کمیته صلح و روابط بین‌الملل در انجمن علمی مطالعات صلح ایران، با مشارکت موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو،

بیشتر بخوانید

نشست علمی “چشم‌انداز صلح، امنیت و دولت‌سازی در افغانستان”

بازدیدها: ۱۵نشست علمی “چشم‌انداز صلح، امنیت و دولت‌سازی در افغانستان” به مناسبت یکسالگی سقوط نظام جمهوری 🗓️ یکشنبه ۳۰ مرداد

بیشتر بخوانید

سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران افغانستان یک سال پس از سقوط

بازدیدها: ۱۷سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران افغانستان یک سال پس از سقوط

بیشتر بخوانید

کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه مطالعاتی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو برگزار می کند/دومین نشست دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۷ کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه مطالعاتی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو برگزار

بیشتر بخوانید

گزارش نشست نخستین دیپلماسی صلح به همراه فایل صوتی

بازدیدها: ۳۱کمیته صلح و روابط بین الملل در انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و

بیشتر بخوانید

کمیته صلح و روابط بین الملل برگزار می کند: نشست نخست دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۹کمیته صلح و روابط بین الملل برگزار می کند: نشست نخست دیپلماسی صلح با سخنرانی: – محمد منصورنژاد –

بیشتر بخوانید