خاطره بیست‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/«پله‌پله تا ملاقات خدا»

بازدیدها: ۴۷بلند داد زد: بَیگ پر از کتاب از کیست؟ همکارش وقتی صدای بلند او را شنید، دوید سمت ایکس

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/مورنینگ سینا

بازدیدها: ۳۳مورنینگ سه‌شنبه‌های تیم جراحی بیمارستان سینا از سالیان دور با رویکردی علمی پای برجاست، این نشست‌های بی‌نظیر با حضور

بیشتر بخوانید

سلسله نشست های اندیشمندان ایران و افغانستان/ نشست پنجم: رویکرد مذاهب به زیست همدلانه میان مهاجران و جامعه میزبان

بازدیدها: ۱۲سلسله نشست های اندیشمندان ایران و افغانستان نشست پنجم: رویکرد مذاهب به زیست همدلانه میان مهاجران و جامعه میزبان

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وسوم از کتاب «خاطرات خوب»/«این زمان بگذار تا وقت دگر»

بازدیدها: ۴۵تا پیش از سال ۱۳۹۷ و برگزاری همایش «زن و مهاجرت»، از جامعه فرهیخته و دانشگاهی افغانستان  تنها نام

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌ودوم از کتاب «خاطرات خوب»/زندگی پر از زیبایی است

بازدیدها: ۴۷صف نانوایی به دو بخش تقسیم شده، تکی و چندتایی. من در صف چندتایی ایستاده‌ام. چندنفری پیش از من

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌ویکم از کتاب «خاطرات خوب»/شبی امتحانی که شب‌شعر شد

بازدیدها: ۴۱دوره دانشجویی خصوصاً دوره لیسانس، از شیرین‌ترین دوره‌های تحصیل و شاید کل زندگی باشد. تعداد زیادی جوان پرانرژی و

بیشتر بخوانید

خاطره بیستم از کتاب «خاطرات خوب»/خورشید سواران

بازدیدها: ۱۵۳عزیزالله حسن‌زاده هروی دکترای مدیریت اسلامی   ایران و افغانستان فرزندان خورشیدند، از نسل خراسان بزرگ، پرورشگاه عارفان و

بیشتر بخوانید

خاطره هجدهم از کتاب «خاطرات خوب»/نه صد که هزار سال

بازدیدها: ۷۸اسدالله حبیب‌زاده دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی   از من خواسته شده تا درباره دوستی و

بیشتر بخوانید

خاطره شانزدهم از کتاب «خاطرات خوب»/ایران و افغانستان: یگانگی دل‌ها، بیگانگی دست‌ها/ سیاست‌ها

بازدیدها: ۶۲هجرت الله جبرئیلی پژوهشگر و استاد علوم دینی عضو بنیاد جهانی سبز منش       پیش گپ وقتی

بیشتر بخوانید