نشست پنجم از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح برگزار می‌شود

بازدیدها: ۲۳انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو و انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای

بیشتر بخوانید

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های گفتگو با اندیشه‌ورزان صلح

گفتگو با دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

بیشتر بخوانید

چرا و چگونه صلح نیازمند گفتگوست؟

گزارش نخستین نشست از سلسله نشست های گفتگو با اندیشه ورزان صلح، گفتگو با دکتر نعمت اله فاضلی

بیشتر بخوانید

گزارش نشست علمی بحران اوکراین و آینده صلح

کمیته صلح و روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران در نشستی علمی بحران اوکراین و آینده صلح را با حضور استادان، دانشجویان و پژوهشگران در روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار کرد .

بیشتر بخوانید