اندونزی؛ تجلی یک کشور صلح آمیز میان ادیان مختلف / در سومین نشست همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد

بازدیدها: ۱۴نخستین روز از همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مورخ دهم خردادماه ۱۴۰۲ در موزه

بیشتر بخوانید

جلوگیری از جنگ با تصحیح ذهنیت سطحی، حفظ محیط زیست و ترویج‌ گذشت و بردباری / در دومین نشست همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد

بازدیدها: ۱۳نخستین روز از همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مورخ دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ در

بیشتر بخوانید

گسترش صلح از طریق آموزش، برقراری عدالت، پارادایم‌های جدید و الگوبرداری از اولیای الهی / در نخستین نشست همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد

بازدیدها: ۱۵نخستین روز از همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مورخ دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ در

بیشتر بخوانید

همایش ادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت ها و چالش ها

بازدیدها: ۳۸ششمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری نهادهای علمی از کشورهای گوناگون جهان برگزار می‌شود: ادیان

بیشتر بخوانید

نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد در بکارگیری دیپلماسی پیشگیرانه

بازدیدها: ۱۵۲یادداشتی از دکترمریم خالقی نژاد، استاد دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران

بیشتر بخوانید