انجمن علمی مطالعات صلح ایران

اعضای هیئت مؤسس انجمن علمی مطالعات صلح ایران

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 1636

اسامی رشته
مجتبی مقصودی علوم سیاسی
محمد امین قانعی راد جامعه شناسی
مقصود فراستخواه برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
نسرین مصفا علوم سیاسی
داود هرمیداس باوند روابط بین‌الملل
باقر شاملو حقوق جزا و جرم شناسی
محمدرضا تاجیک تحلیل گفتمان در سیاست
طاهره میرعمادی روابط بین‌الملل
غلامرضا معمارزاده مدیریت دولتی
مجید خورشیدی علوم سیاسی
محسن خلیلی علوم سیاسی
الهه حجازی روان شناسی
جعفر توفیقی داریان مهندس شیمی
رضا اسلامی حقوق بین‌الملل
اکرم قدیمی علوم سیاسی