انجمن علمی مطالعات صلح ایران

سده قانون اساسی افغانستان

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 41

گزارش‌های همایش سده قانون اساسی افغانستان


«سده قانون اساسی»، با حضور جمعی از نخبگان و کارشناسان مسایل افغانستان به تاریخ ۱۵ حوت/اسفند ۱۴۰۲ در تهران برگزار گردید

انجمن علمی مطالعات افغانستان در دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، بنیاد مسعود، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه میزبانی این همایش را به عهده داشتند. در زیر گزارش فشرده این همایش را تقدیم مخاطبان ارجمند می‌کند.

این همایش که در محل پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شده بود، در قالب سخنرانی‌های افتتاحیه و دو پنل تخصصی تنظیم شده بود. قدیر نصر استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خوارزمی و رئیس پژوهشکده خاورمیانه، حسین سلیمی استاد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران و احمدولی مسعود دیپلمات پیشین و رئیس بنیاد مسعود، سخنرانان بخش افتتاحیه بودند. در این بخش به پیامدهای پیشرفت اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اقتدارگرا و به چالش کشیدن الگوی غربی وابستگی مشروعیت دولت‌ها به اراده مردم از جمله تمایل گروه‌های رادیکال به عدم استفاده از قانون اساسی اشاره شد.

همچنین تحولات بین‌الملل و منازعات داخلی و قومی به عنوان دو عامل اساسی مانع شکل‌گیری و تداوم هویت ملی پایدار در افغانستان برشمرده شد. از سوی دیگر به خلاء قانون اساسی در حال حاضر اشاره گردید و بر ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی تأکید شد. عباس ملکی معاون سابق وزارت امور خارجه ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف مدیریت پنل تخصصی نخست را به عهده داشت. زکیه عادلی استاد علوم سیاسی و معاون سابق وزارت عدلیه افغانستان، میرویس بلخی استاد روابط بین‌الملل و وزیر معارف سابق افغانستان، سمیع رحمانی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه تبریز، محسن خلیلی استاد علوم سیاسی و پژوهشگر حقوق اساسی و شجاع‌حسین محسنی دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه تهران، کارشناسان این پنل بودند. در این بخش الزامات حقوقی و سیاسی نگارش قانون اساسی در افغانستان مطمح نظر قرار گرفته و نگاه آسیب‌شناسانه به قوانین اساسی افغانستان صورت گرفت.

به گفته کارشناسان، افغانستان در یک سده گذشته  بیشترین تعداد قانون اساسی را در منطقه داشته و به صورت میانگین تقریبا در هر ده سال یک قانون اساسی تدوین شده است. همچنین قوانین اساسی افغانستان به سه دسته قوانین اساسی اقتدارگرا، قوانین اساسی ایدئولوژیک و قانون اساسی دموکرات تقسیم گردید و ناسازگاری قوانین با واقعیت‌های موجود جامعه یکی از علل تعدد قوانین بر شمرده شد. از طرف دیگر به پیامدهای زیان‌بار خلاء قانونی در اثر دگرگونی‌ها سیاسی مثل بازگشت طالبان و لغو قانون اساسی موجود و عدم تصویب قانون جدید اشاره شد. برخی سخنرانان به موارد گسترده نقض قوانین اساسی توسط حاکمان و واضعان قوانین پرداخته و یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین را عدم باور حاکمان دانستند.

برای مشاهده گزارشات همایش سده قانون اساسی افغانستان روی باکس زیر کلیک کنید⇒

 


  برای دانلود فایل ها، بر روی آنها کلیک نمایید.

اسناد و قوانین:

۱– قانون احوال شخصیه

۲– قانون احوال شخصیه اهل تشیع ۱۳۸۸

۳- قانون_صحت_عامه_و_قانون_طب_عدلی

۴– قانون اساسی افغانستان

۵– موقف و مقام زن در قانون اساسی افغانستان

۶– قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی افغانستان

۷– متن کامل قانون اساسی

کتاب‌ها

۱– خانواده و جایگاه زن از منظر شریعت، قانون و عرف در افغانستان

مقالات و گزارشات

۱– آزادی در قانون اساسی افغانستان و تطبیق آن با اسلام و حقوق بشر

۲– اصول و مبانی ملی در قانون اساسی افغانستان

۳– بازنگری و مبانی آن در قانون اساسی افغانستان

۴– بررسی فقهی حقوقی اصل ۲۷ قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی (نحوه برگزاری راهپیماییها و تظاهرات)

۵– پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان

۶– تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان

۷– حقوق اقلیتها از دیدگاه قانون اساسی افغانستان

۸– حقوق زنان در اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان

۹– حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت در قانون اساسی افغانستان

۱۰– قانون اساسی افغانستان و فرصتهای جدید در حوزۀ تعلیم و تربیت، فرهنگ و سیاست

۱۱– مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

۱۲– نقش دین در قانون اساسی افغانستان

۱۲– واگذاری طرحها و پروژههای دولتی در راستای ا صل ( ۴۴ ) قانون اساسی؛ چالشها و دستاوردها

۱۴– سیر تطور تساهل سیاسی در قانون اساسی افغانستان و نقش آن در تامین حقوق شیعیان

متون به زبان انگلیسی

۱- قانون اساسی و مدرنیته در افغانستان پس از استعمار: ناسیونالیسم قومی زبانی و ایجاد یک دولت-ملت افغانستان

۲– بررسی چالشهای صلح در افغانستان از منظر صلح جاودان (به زبان انگلیسی)

۳– سنجش کیفی استقالل قضایی در جمهوری اسالمی افغانستان (به زبان انگلیسی)

۴– فارسی ستیزی در یک سده اخیر (به زبان انگلیسی)