انجمن علمی مطالعات صلح ایران

اعضای هیئت مدیره

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 1251

هیئت مدیره دوم [۴]۱۳۹۷
اسامی سمت
مجتبی مقصودی رئیس هیئت مدیره
عبد الامیر نبوی عضو اصلی
باقر شاملو عضو اصلی
علی مرشدی زاد خزانه دار
امیر هوشنگ میرکوشش بازرس
محمد منصور نژاد عضو اصلی
علی ملک پور عضو علی‌البدل
مهرداد خرم نصر بازرس علی‌البدل