انجمن علمی مطالعات صلح ایران
برترشاخصویژهیادداشت صلح

فراخوان یادداشت صلح

🔸 کنشگری علمی در حوزه مطالعات صلح نیازمند آفرینش ادبیات متناظر با آن در قالب کتاب، مقاله، پژوهش و نگارش داستان های کوتاه و بلند و شعر و… است. انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در راستای مسئولیت خود در زمینه گسترش ادبیات صلح و با هدف مشارکت نویسندگان، پژوهشگران و اصحاب قلم و دانش، دست یاری به سوی مخاطبان و علاقمندان دراز می نماید. در چارچوب چنین رویکردی، به آگاهی اعضای محترم و نیز دیگر همراهان فرهیخته انجمن می‌رساند، انجمن علمی مطالعات صلح ایران تلاش دارد تا مجموعه‌ای را با عنوان یادداشت‌های صلح در وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی انجمن منتشر نماید.

Read More
1403گروه تخصصی دین‌پژوهی و صلحنشست‌هاویژه

سخنرانی آیت الله سید محمد علی ایازی در موضوع اسلام رحمانی

بازدیدها: ۴سخنرانی آیت الله سید محمد علی ایازی در موضوع اسلام رحمانی؛ خوانشی در نقد خشونت ورزی لینک نشست: https://meet.google.com/taf-ebqf-gmu

Read More
گروه تخصصی ادبیات و صلحویژه

گزارش دومین نشست پارسی وطن است

دومین نشست پارسی وطن است در خانه اندیشه ورزان با همکاری کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران، اندیشکده دیاران و اندیشکده زبان فارسی به صورت گفتگوی آزاد برگزار شد. این نشست به صورت ماهیانه و با هدف اینکه چگونه زبان فارسی می‌تواند وطن و یک عنصر هویت ساز باشد برگزار می شود.

Read More
گروه تخصصی ادبیات و صلحهمایش 1403همایش‌هاویژه

رونمایی از کتاب صلح ایرانی در اختتامیه همایش صلح و حل منازعه

بازدیدها: ۱۸⚡مراسم معرفی و رونمایی از کتاب “صلح ایرانی “در اختتامیه پنجمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه در دانشگاه

Read More