انجمن علمی مطالعات صلح ایران

نحوه عضویت

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 3517

انواع و شرایط عضویت

۱- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مطالعات صلح، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند. عضویت افراد  از سایر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با درجه کارشناسی ارشد و  تشخیص هیئت‌مدیره انجمن و فعالیت علمی- پژوهشی انتشاریافته اعم  از کتاب و مقاله و یا فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه صلح با ارائه مستندات امکان‌پذیر می‌باشد.

🔶در راستای گسترش فعالیت های صلح سازانه در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی، به دنبال برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی مطالعات صلح ایران در روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی، تبصره یکم و سوم از ماده ششم اساسنامه انجمن اصلاح شده و شمار رشته های دانشگاهی برای پذیرش عضویت در این انجمن از ۹ رشته به ۳۶ رشته افزایش یافتند. در حالی که در اساسنامه پیشین از رشته های مطالعات، علوم سیاسی، روابط بین الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه شناسی، انسان شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته های وابسته نامبرده شده بود، مطابق اصلاحیه اخیر، نام ۲۷ رشته دیگر به این فهرست افزوده شد. 

🔵 این رشته ها عبارتند از: جغرافیای سیاسی، مطالعات زنان، مدیریت، مطالعات منطقه ای، فلسفه، منطق، الهیات، تربیت بدنی و علوم ورزشی، محیط زیست، هنر، اقتصاد، آینده پژوهی، زبان های خارجی، زبان و ادبیات فارسی، زبان های باستانی، عرفان، ادیان و مذاهب، تاریخ، روزنامه نگاری، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات، برنامه ریزی شهری و روستایی، گردشگری، کتابداری، ایرانشناسی و پزشکی در گرایش ها و تخصص های مختلف. شرایط پذیرش اعضای جدید در رشته های نامبرده به زودی به آگاهی علاقمندان خواهد رسید.

۲- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱ شاغل باشند، به تشخیص هیئت‌مدیره می‌توانند به عضویت وابسته انجمن مطالعات صلح درآیند.

۳- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مطالعات صلح، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته‌های وابسته به تحصیل اشتغال دارند و از دیگر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی به تشخیص هیئت‌مدیره انجمن می‌باشد.

۴- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
علاقه‌مندان به عضویت جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند
peace_association93@yahoo.com