انجمن علمی مطالعات صلح ایران

همایش 1403

گروه تخصصی ادبیات و صلحهمایش 1403همایش‌هاویژه

رونمایی از کتاب صلح ایرانی در اختتامیه همایش صلح و حل منازعه

بازدیدها: ۱۸⚡مراسم معرفی و رونمایی از کتاب “صلح ایرانی “در اختتامیه پنجمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه در دانشگاه

Read More