دیدار و گفتگوی استادان زبان و ادبیات پارسی: زبان پارسی حلقه وصل ایرانشهر

بازدیدها: ۱۲۹نشست دوم: *پارسی وطن است* کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران و اندیشکده دیاران و اندیشکده

بیشتر بخوانید

گزارشی از نخستین نشست گفتگوی پژوهشگران ایران و افغانستان درباره زبان پارسی

بازدیدها: ۴۳پارسی وطن است ۳ بهمن ۱۴۰۲روزی بارانی که در این ماه ها کمتر در تهران دیده شده، به همت

بیشتر بخوانید

گزارش شنیداری و تصویری نشست علمی نقد و بررسی و معرفی کتاب خورشید خنک خورده

بازدیدها: ۱۱۰فایل شنیداری نشست علمی نقد و بررسی و معرفی کتاب خورشید خنک خورده یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید