انجمن علمی مطالعات صلح ایران

گروه تخصصی ادبیات و صلح

گروه تخصصی ادبیات و صلحویژه

گزارش دومین نشست پارسی وطن است

دومین نشست پارسی وطن است در خانه اندیشه ورزان با همکاری کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران، اندیشکده دیاران و اندیشکده زبان فارسی به صورت گفتگوی آزاد برگزار شد. این نشست به صورت ماهیانه و با هدف اینکه چگونه زبان فارسی می‌تواند وطن و یک عنصر هویت ساز باشد برگزار می شود.

Read More
گروه تخصصی ادبیات و صلحهمایش 1403همایش‌هاویژه

رونمایی از کتاب صلح ایرانی در اختتامیه همایش صلح و حل منازعه

بازدیدها: ۱۸⚡مراسم معرفی و رونمایی از کتاب “صلح ایرانی “در اختتامیه پنجمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه در دانشگاه

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحمشترکنشست‌هاویژه

گزارش مکتوب، تصویری و صوتی نشست رونمایی کتاب “یک میراث استعماری” و بزرگداشت استاد فرهنگ مهر

بازدیدها: ۳۳به گزارش انجمن علمی مطالعات صلح ایران و به نقل از مجله اَمُرداد: «فرهنگ مهر، متواضع و صادق بود.

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحگروه تخصصی کتاب صلحمشترکنشست‌هاویژه

نشست« امکان و امتناع صلح در ایران امروز» و رونمایی از کتاب « صلح ایرانی؛ در جستجوی مسیرهای صلح در ایران امروز»

بازدیدها: ۲۳ 🔆 گروه مطالعات روندهای فکری پژوهکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه با همراهی انتشارات همرخ و انجمن علمی مطالعات صلح

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحنشست‌هاویژه

گزارش صوتی و تصویری نشست سوم پارسی وطن است: به مناسبت بزرگداشت حکیم فردوسی

بازدیدها: ۳۷چهل و هفتمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان سومین نشست از سلسله

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحنشست‌هاهمایش‌هاهمایش‌های مشترکویژه

گزارش تصویری و صوتی همایش شاهنامه و امر سیاسی

بازدیدها: ۱۷۳📔همایش شاهنامه و امر سیاسی در تاریخ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. سخنرانان

Read More