اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند

بازدیدها: ۱۷سلسل نشست های اندیشه ورزان صلح نشست دوازدهم اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند سخنران: دکتر اخلاق آهن استاد

بیشتر بخوانید

فابل صوتی نشست مفاهیم صلح و هم دگرپذیری در ادبیات عرفانی

بازدیدها: ۲۴کمیته اندیشه ورزان صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران در نهمین نشست خود در عصر چهارشنبه ۱۹ امرداد

بیشتر بخوانید

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح / نشست نهم: “مفاهیم صلح و هم دگرپذیری در ادبیات عرفانی”

بازدیدها: ۱۸انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید

نشست دوم از سلسله نشست‌های با کاروان شاعران ایران و افغانستان برگزار می‌شود

بازدیدها: ۲۲سلسله نشست‌های با کاروان شاعران ایران و افغانستان 🌙 شب دوم: فردوسی 👤 با سخنرانی دکتر علیرضا قیامتی استاد

بیشتر بخوانید

گزارش فعالیت های سه ساله کمیته صلح و ادبیات انجمن مطالعات علمی صلح ایران

کمیته «صلح و ادبیات» انجمن علمی مطالعات صلح ایران که تبیین رابطه ادبیات و صلح را بر عهده دارد، در سال های اخیر نشست های حضوری و مجازی متعددی در زمینه جایگاه صلح در ادبیات برگزار کرده است. در زیر گزارشی از عملکرد سه ساله این کمیته به آگاهی رسانده می شود.

بیشتر بخوانید