انجمن علمی مطالعات صلح ایران

گروه تخصصی صلح و منطقه نوروز

انتشاراتبرترگروه تخصصی صلح و منطقه نوروزمجلهویژه

شماره جدید نشریه نیم‌روز با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران منتشر شد

بازدیدها: ۱۳۹شماره جدید نشریه نیم‌روز با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران منتشر شد. این شماره به مناسبت فرارسیدن سالروز

Read More