انجمن علمی مطالعات صلح ایران

گروه تخصصی یادداشت صلح

برترگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

مصالحه، مفهومی کارآمد / یادداشتی از محمدحسین شریف زادگان، وزیر پیشین تعاون و کار در ایران

بازدیدها: ۱۰۳مصالحه، مفهومی کارآمد محمدحسین شریف زادگان/وزیر پیشین تعاون و کار در ایران در جامعه پویا، قواعد و روش های

Read More
برترگروه تخصصی کتاب صلحگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

انجمن صلح و مرکز اطلاعات علمی و تحلیلی آکادمی علوم روسیه، ظرفیتی پارادیپلماتیک در همگرایی بیشتر کنشگران غیردولتی در منطقه

بازدیدها: ۲۰۰یادداشتی از مریم خالقی نژاد مدرس دانشگاه، پژوهشگر سیاست خارجی، دبیر کمیته کتاب و صلح انجمن علمی مطالعات صلح

Read More
برترگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

نقش ارتباطات اجتماعی در گسترش صلح و دوستی / یادداشتی از رامین نصیری

بازدیدها: ۴۷۰رامین نصیری پژوهشگر مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل و دانش آموخته مطالعات منطقه‌ای (آمریکای شمالی)، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،

Read More