ورزش و صلح می توانند به کاهش خشونت اجتماعی کمک کنند؟

بازدیدها: ۳۸یادداشتی از افسون حضرتی روزنامه نگار ورزشی، دبیر کمیته صلح و ورزش در انجمن علمی مطالعات صلح ایران  

بیشتر بخوانید