آگهی دعوت مجامع عمومی نوبت دوم

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 1011

🔵 آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)
انجمن علمی مطالعات صلح ایران
به شماره ثبت ۳۷۵۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۴۳۷۹

🟠 بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی مطالعات صلح ایران دعوت می‌شود که در اولین مجمع عمومی فوق العاده انجمن (نوبت دوم) که در راس ساعت ۱۴ الی ۱۵ روز شنبه ۲۷ آذر۱۴۰۰ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.

🟡 دستور جلسه:
🔷 اصلاح موادی از اساسنامه
🔺 – اصلاح تبصره یکم و سوم از ماده ۶ ناظر بر افزایش رشته های دانشگاهی برای پذیرش عضویت(حدود ۲۷ رشته) شامل؛ جغرافیای سیاسی، مطالعات زنان، مدیریت، مطالعات منطقه ای، فلسفه، منطق، الهیات، تربیت بدنی و علوم ورزشی، محیط زیست، هنر، اقتصاد، آینده پژوهی، زبان، زبان و ادبیات فارسی، زبان های باستانی، عرفان، ادیان و مذاهب، تاریخ، روزنامه نگاری، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات، برنامه ریزی شهری و روستایی، گردشگری، کتابداری، ایرانشناسی و پزشکی در گرایش ها و تخصص های مختلف…
🔺 – اصلاح ماده ۷ اساسنامه در تفویض اختیار تعیین میزان حق عضویت سالانه اعضاء به تصویب هیئت مدیره

 


 

🟣 آگهی دعوت به سومین مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
انجمن علمی مطالعات صلح ایران
به شماره ثبت ۳۷۵۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۴۳۷۹

🟡 بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی مطالعات صلح ایران دعوت می‌شود که در سومین مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) که در راس ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.

🔹دستور جلسه:
🔺 – گزارش عملکرد و فعالیت های هیئت مدیره
🔺 – گزارش مالی توسط خزانه دار انجمن
🔺 – گزارش بازرس قانونی انجمن
🔺 – تصویب برنامه راهبردی ۱۴۱۰
🔺 – انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس
🔺 – و سایر موارد و تصمیماتی که در اختیار مجمع است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *