گزارش عملکرد کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 134

گزارش عملکرد کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

 

 

 

دکتر نداحاجی وثوق دبیر کمیته زنان و صلح
انجمن علمی مطالعات صلح ایران
مقدمه

  دستیابی به صلح در عرصه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی، فردی و جمعی بدون نقش‌آفرینی و مشارکت زنان، موضوعی ناکامل و اقدامی ناتمام تلقی می شود.

کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در راستای اهداف و سیاست‌های کلی انجمن و در چارچوب رهیافت بین رشته‌ای و تنوع دانشگاهی، به منظور تولید، گسترش و ارتقاء مطالعات حوزه «زنان و صلح» ارائه خدمات علمی، مشاوره‌ای و عملکردی در این حوزه تشکیل شده است.

اهداف کمیته

١- تولید، شناسایی، ارتقاء و گسترش آثار علمی و پژوهشی در حوزه زنان و صلح؛

۲- کوشش در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح و استفاده از ظرفیت‌های همه‌جانبه زنان؛

۳-  کوشش برای افزایش علاقه و جذب مشارکت به ویژه از سوی زنان در روند صلح؛

۴-  کوشش برای فرهنگ‌ سازی ادبیات صلح با توجه به ظرفیت‌های زن در خانواده و جامعه؛

۵- برگزاری جلسات سخنرانی، نقد و بررسی آثار، نشست ها، همایش ها، جشنواره ها و کارگاه های آموزش در حوزه صلح و زنان

۶- مشارکت و همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی با نهادهای علمی و اجرایی در راستای اهداف کمیته.

فعالیت‌های برتر کمیته

۱- برگزاری نشست علمی «زنان و صلح پایدار» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی در آذر ۱۳۹۶

۲- برگزاری گفتگو و هم‌اندیشی «زنان و صلح؛ بررسی پیشران‌های قانونی» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی در اسفند ۱۳۹۶

۳- برگزاری نشست «زنان، صلح و مدارا در اسلام» با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی در سالن حافظ خانه اندیشمندان در اردیبهشت ۱۳۹۷

۴- برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «شناخت هویت زن ایرانی» با مشارکت فرهنگسرای شفق با حضور نویسنده و ناشر کتاب در شهریور ۱۳۹۷

۵- اعلام فراخوان ملی جشنواره «زیر چتر صلح» برای کودکان در خرداد ۱۳۹۷، با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو و گروه سفیران صلح و دوستی،

۶ برگزاری نشست تحلیلی جشنواره با حضور صاحب‌نظران و تحلیل آثار ارسالی در مهر ۱۳۹۷ و برگزاری جشنواره در آذر ۱۳۹۷ در مجموعه فرهنگی و تفریحی اپارک

۷- مذاکره با گروه نمایشی «نوشخند» برای دریافت تخفیف ویژه اعضاء انجمن

۸- برگزاری نشست «خشونت در فقدان صلح مثبت و تأثیر آن بر زنان» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی در آذر ۱۳۹۷

۹- برگزاری کارگاه آموزشی «نقش خانواده در صلح درونی کودکان» با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی در بهمن ۱۳۹۷

۱۰- برگزاری نشست علمی «زن و صلح» با مشارکت سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران، انجمن جامعه‌شناسی و کمیسیون ملی یونسکو در اسفند ۱۳۹۷. در این نشست از کلیپ «زنان نام‌آور ایران» رونمایی شد.

۱۱- برگزاری کرسی آزاداندیشی «حقوق زنان و صلح از منظر نواندیشی دینی» با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی در تیر ۱۳۹۸

۱۲- برگزاری کارگاه آموزشی «پرورش مهارت‌های صلح‌آمیز برای داشتن کودکی شاد» با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی در مهر ۱۳۹۸

۱۳- برگزاری نخستین نشست « زنان و انتخابات در سایه صلح اجتماعی» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی در دی ۱۳۹۸

۱۴- برگزاری دومین نشست «زنان و انتخابات در سایه صلح اجتماعی» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ۱۳۹۸

۱۵- اعلام فراخوان یادداشت کوتاه «زنان و سایه‌بانی صلح در عصر پساکرونا» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در اردیبهشت ۱۳۹۹، رونمایی از کتاب و برگزاری آیین آن به مناسبت روز جهانی صلح در شورای اسلامی شهر تهران در شهریور ۱۳۹۹. کتاب مذکور شماره فیپا و شابک را دارد.

۱۶- برگزاری وبینار «بررسی نقش زنان در آینده صلح با تأکید بر جامعه ایران» در خرداد ۱۳۹۹

۱۷- مشارکت در برگزاری وبینار «فناوری‌های نوین در مسیر پایداری توسعه: توسعه؛ حقی همگانی» در خرداد ۱۳۹۹

۱۸- برگزاری وبینار «زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری» در تیر ۱۳۹۹

۱۹- مشارکت در وبینار بین‌المللی «پل زدن میان دو جهان: جوانان پناهنده و تازه وارد» در مرداد ۱۳۹۹

۲۰- برگزاری وبینارهای سه روزه «تحلیل ابعاد مختلف روند مقابله با خشونت علیه زنان در جهان معاصر» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در آذر ۱۳۹۹

۲۱- برگزاری وبینار «زنان و رسانه در قرن بیست‌و یکم؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو» » با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و شورای اسلامی شهر تهران در بهمن ۱۳۹۹

۲۲- رونمایی از کلیپ مفهومی «روز جهانی زن» در اسفند ۱۳۹۹

۲۳- برگزاری وبینار «زنان؛ کنشگران صلح و عاملان نفی خشونت در جهان معاصر» در اسفند ۱۳۹۹

۲۴- مشارکت در نقد و بررسی کتاب «آیا زنان رهبران صلح‌جوتری هستند؟» با مشارکت سرای اهل قلم در فروردین ۱۴۰۰

۲۵- اعلام فراخوان و برگزاری «سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ جدید» در اردیبهشت ۱۴۰۰ و رونمایی از کتاب مجازی آثار برگزیده در شهریور ۱۴۰۰ به مناسبت روز جهانی صلح

۲۶- برگزاری وبینار «عدالت جنسیتی در آینه تقنین و مدیریت اجرایی در ایران» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و شورای اسلامی شهر تهران در خرداد ۱۴۰۰

۲۷- وبینار معرفی و نقد کتاب «جنسیت و صلح جهانی» با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و انتشارات منشور صلح در تیر ۱۴۰۰

۲۸- برگزاری وبینار «جایگاه زنان در سپهر سیاسی و اجتماعی افغانستان پیش‌رو» » با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در مهر ۱۴۰۰

۲۹- برگزاری وبینار «کاوشی در ریشه‌های خشونت‌ورزی علیه زنان در جوامع معاصر» » با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در آذر ۱۴۰۰

۳۰- برگزاری وبینارهای ۷ روزه هفته حقوق بشر با مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در آذر ۱۴۰۰

اهم فعالیت‌های کمیته
معرفی اعضاء هیئت علمی کمیته زنان و صلح
دوره اول هیئت مدیره با دبیری دکتر ندا حاجی‌وثوق
سمت نام و نام خانوادگی ۱
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دکتر اکرم قدیمی ۲
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی دکتر محبوبه پاک‌نیا ۳
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر مریم افشاری ۴
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر زهره پوستینچی ۵
دوره دوم هیئت مدیره با دبیری دکتر ندا حاجی‌وثوق

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی دکتر محبوبه پاک‌نیا ۱
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر مریم افشاری ۲
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر زهره پوستینچی ۳
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مشهد دکتر علی‌اصغر داودی ۴
مدرس دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران دکتر زهرا نژادبهرام ۵
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر علی ملک‌پور ۶

 

دوره سوم هیئت مدیره با دبیری دکتر ندا حاجی‌وثوق

 

مدرس دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران دکتر زهرا نژادبهرام ۱
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر مریم افشاری ۲
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دکتر زهره پوستینچی ۳
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مشهد دکتر علی‌اصغر داودی ۴
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر رز فضلی ۵
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر آناهیتا سیفی ۶
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر سعیده امینی ۷
مدیر کارگروه زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دکتر اصلی عباسی ۸

 

در پایان، به آگاهی می رساند کمیته زنان و صلح از هم اکنون در حال تدوین برنامه های آینده خود به ویژه در سال ۱۴۰۱ می باشد و از اعضای انجمن علمی مطالعات صلح ایران و نیز دیگر علاقمندان به موضوعات صلح و زنان دعوت می شود تا پیشنهادهای خود را به نشانی زیر فرستاده و با ما در میان گذارند.

نشانی ایمیل انجمن:

peace_association93@yahoo.com

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *