خاطره پنجاه‌ونهم از کتاب «خاطرات خوب»/دوستی دو ملت ایران و افغانستان در پرتو پیوند‌های عمیق و ناگسستنی

بازدیدها: ۳۴من می‌خواهم درباره روابط صمیمی و دوستانه دو ملتی که با داشتن مشترکات غنامند تمدنی، به‌مثابه دو اشعه نور

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌وهشتم از کتاب «خاطرات خوب»/دوستانی بهتر از آب روان

بازدیدها: ۶دو تجربه کاملاً متفاوت در دو محیط مختلف از برادران افغان در ذهن و ضمیرم جای گرفته است. تجربه

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/و هر ایرانی اصیل و آزاده ترا دوست دارد

بازدیدها: ۵روزی از واپسین روزهای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ در تهران، از خانه‌ رفیقم واقع در خیابان مالک‌اشتر به سمت ایستگاه

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌ودوم از کتاب «خاطرات خوب»/خاطره‌هایی از همدلی و همزبانی

بازدیدها: ۱۸در این یادداشت کوتاه، می‌خواهم از سفرهایی که به کشور ایران داشتم چند خاطره‌ بنویسم. سال ۱۳۹۶ بود و

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاهم از کتاب «خاطرات خوب»/همکاری‌های دانشگاهی؛ تنها راه تقویت مبانی همکاری‌های سیاسی ـ اقتصادی

بازدیدها: ۵ملت ایران و ملت شریف افغانستان همزیستی و همدلی را تجربه کرده‌اند. همسایگی، هم زبانی و  هم فرهنگی، همدلی

بیشتر بخوانید