صلح با خود؛ پیش درآمد صلح با دیگران، اصل فراموش شده

بازدیدها: ۱۳۶سید مجتبی طاهری دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  

بیشتر بخوانید

«ملت بی دولت» و آرمان «زن، زندگی، آزادی»

بازدیدها: ۴۸۹یادداشتی از سیدعبدالامیر نبوی دانشیار علوم سیاسی و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران   اول. این

بیشتر بخوانید

ورزش و صلح می توانند به کاهش خشونت اجتماعی کمک کنند؟

بازدیدها: ۳۴یادداشتی از افسون حضرتی روزنامه نگار ورزشی، دبیر کمیته صلح و ورزش در انجمن علمی مطالعات صلح ایران  

بیشتر بخوانید

سلامت اجتماع ما، امروز و هر روز

بازدیدها: ۶۷یادداشتی از دکتر رکسانا میرکاظمی (دبیر کمیته صلح و سلامت در انجمن علمی مطالعات صلح ایران) به دنبال حوادث

بیشتر بخوانید

جای خالی بازنمایی فرهنگی برای مطالبات نسل زد (z)

بازدیدها: ۱۴۷جای خالی بازنمایی فرهنگی برای مطالبات نسل زد (z) مریم خالقی نژاد مدرس دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و

بیشتر بخوانید

سرگیجه دوستی، گرداب دشمنی: درباره «ما» که وجود نداریم

بازدیدها: ۱۰۷یادداشتی از حمید ملک زاده دکترای علوم سیاسی و دبیر کمیته صلح، اخلاق و فلسفه در انجمن علمی مطالعات

بیشتر بخوانید

اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ و جایگاه ضعیف اتاق های فکر در نظام تصمیم سازی و تدبیر کشور

بازدیدها: ۱۹۷مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی و بنیانگذار انجمن علمی مطالعات صلح ایران از اواخر جنگ تحمیلی، به دنبال تثبیت

بیشتر بخوانید