انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه مطالعاتی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو برگزار می کند/دومین نشست دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۲۰ کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه مطالعاتی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو برگزار

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره سی‌ونهم از کتاب «خاطرات خوب»/صلح‌طلبی زرد را دور بریزیم

بازدیدها: ۵۵تصویر خیلی از ما ایرانی‌ها از افغانستانی‌ها مثبت نیست. این نه تقصیر نژادپرستی ایرانی است و نه اشکالی متوجه

Read More
برترگروه تخصصی ادبیات و صلحویژه

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح / نشست نهم: “مفاهیم صلح و هم دگرپذیری در ادبیات عرفانی”

بازدیدها: ۵۰انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره سی‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/معرفی یک کتیبه مشترک: «گشاده باد به دولت همیشه این درگاه/ به حق اشهد ان لا اله الا الله»

بازدیدها: ۵۲۴نزدیک به هشت سال است به دنبال کتیبه‌های فارسی، کشورهای زیادی را به‌صورت میدانی در آسیا، آفریقا و اروپا

Read More
اخبار همایش سالانهبرترگروه تخصصی دین‌پژوهی و صلحهمایش‌هاویژه

ششمین همایش سالانه و دومین همایش بین‌المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری نهادهای علمی از کشورهای گوناگون جهان برگزار می‌شود

بازدیدها: ۱۷۹ششمین همایش سالانه و دومین همایش بین‌المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری نهادهای علمی از کشورهای گوناگون

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره سی‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/ما نیز مردمی هستیم

بازدیدها: ۹۲برای بالانس و جابه‌جایی چرخ‌های عقب و جلو[۱] ماشین نیسان رفیقم محمود، به آپارتی نزدیک فرحزاد آمده‌ام. پسرکی دوازده

Read More