انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره چهل‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/بی‌پیرایه زیستن در سایه‌سار مودتی کهن

بازدیدها: ۹۱روابط میان دو ملت ایران و افغانستان، فراتر از مرزهای جغرافیایی مشترک، بر پایه پیوندهای مستحکم تاریخی، زبانی و

Read More
برترگروه تخصصی کودک و صلح

کمیته زنان و صلح اجتماعی انجمن مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند/ کارگاه آموزشی پرورش کودک صلح‌جو

بازدیدها: ۴۰کمیته زنان و صلح اجتماعی انجمن مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند 🟩 کارگاه آموزشی پرورش کودک صلح‌جو 👥️️ مدرسان

Read More
برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحمطالعات صلحویژه

سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران افغانستان یک سال پس از سقوط

بازدیدها: ۳۳سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران افغانستان یک سال پس از سقوط

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره چهل‌وسوم از کتاب «خاطرات خوب»/به بهانه‌ای صد و یکمین سالروز مودت ایران و افغانستان

بازدیدها: ۱۵اول سرطان ۱۴۰۱ صد و یکمین سالروز مودت میان افغانستان و ایران است، یعنی درست یک صد‌‌و یک سال

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره چهل‌ودوم از کتاب «خاطرات خوب»/ایران و افغانستان؛ میهن مشترک پارسی

بازدیدها: ۴۴هرگاه حرفی از ایران و افغانستان به میان می‌آید، ذهن من ناخواسته در قلمرو مدنیت مشترک با نام‌های برجسته

Read More
برترگروه تخصصی فلسفه،اخلاق و صلحویژه

سومین نشست گفتگو پیرامون صلح اجتماعی/قطبی سازی فرهنگی -هویتی و وظایف جامعه نخبگی کشور

بازدیدها: ۴۵سومین نشست گفتگو پیرامون صلح اجتماعی: “قطبی سازی فرهنگی -هویتی و وظایف جامعه نخبگی کشور” سخنران: ابراهیم حاجیانی استاد

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحویژه

کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند/ کارگاه آموزشی صلح و فلسفه برای کودکان (فبک)

بازدیدها: ۳۹کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند: 🟡 کارگاه آموزشی صلح و فلسفه برای

Read More