خاطره پنجاه‌ونهم از کتاب «خاطرات خوب»/دوستی دو ملت ایران و افغانستان در پرتو پیوند‌های عمیق و ناگسستنی

بازدیدها: ۸من می‌خواهم درباره روابط صمیمی و دوستانه دو ملتی که با داشتن مشترکات غنامند تمدنی، به‌مثابه دو اشعه نور

بیشتر بخوانید

گزارش صلح و عدالت در چارجوب حمایت از حقوق بشر

بازدیدها: ۱۴گروه صلح و حقوق انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری کمیسیون امور بین‌الملل جمعیت حمایت از حقوق بشر

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌وهشتم از کتاب «خاطرات خوب»/دوستانی بهتر از آب روان

بازدیدها: ۳دو تجربه کاملاً متفاوت در دو محیط مختلف از برادران افغان در ذهن و ضمیرم جای گرفته است. تجربه

بیشتر بخوانید

معرفی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

بازدیدها: ۶انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید

همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای

بازدیدها: ۴نشست تخصصی درباره: همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای سخنرانان: دکتر عباس

بیشتر بخوانید