راهکارهای مصالحه سیاسی و ایجاد صلح مثبت در مناسبات ایران و عربستان سعودی

بازدیدها: ۱۴۶کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایرا ن با همکاری موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار می

بیشتر بخوانید

حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها / سلسله نشست های حکمرانی آب در ایران

بازدیدها: ۱۳۲📔سلسله نشستهای حکمرانی آب در ایران (چالش ها و راهبردها) نشست نخست: 🔹حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها سخنرانان:

بیشتر بخوانید

رسانه صلح، بستری برای گفتگو و کاهش خشونت جنسیتی / در پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی بررسی شد

بازدیدها: ۲۲۹پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی با موضوع «رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه

بیشتر بخوانید

گزارش چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «تجربه زنان و صلح اجتماعی در گستره جهانی»

بازدیدها: ۲۴۸چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی در روز یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با همکاری انجمن ایرانی

بیشتر بخوانید

تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۹۳کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، سی و چهارمین

بیشتر بخوانید

رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان / پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۲۷۷پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن ایرانی

بیشتر بخوانید