گزارش نشست مشترک انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان

بازدیدها: ۳ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای نشست تخصصی «ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای» در

بیشتر بخوانید

جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان

بازدیدها: ۶۱نشست «جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان» در تاریخ چهارشنبه ٢۵ بهمن/دلو ١۴٠٢ در خانه اندیشه

بیشتر بخوانید

نشست تخصصی آیا جنگ منطقه ای به جنگ جهانی می انجامد؟

بازدیدها: ۸۰نشست تخصصی «آیا جنگ منطقه ای به جنگ جهانی می انجامد؟» توسط انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجله

بیشتر بخوانید

گفتگوی علمی درباره:  ایران و پاکستان؛ زمینه های همکاری و توسعه منطقه ای

بازدیدها: ۱۱۶انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان برگزار می کنند گفتگوی علمی درباره: ایران و پاکستان؛

بیشتر بخوانید