انجمن علمی مطالعات صلح ایران

ویژه

برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحمطالعات صلحویژه

سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران افغانستان یک سال پس از سقوط

بازدیدها: ۳۳سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران افغانستان یک سال پس از سقوط

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره چهل‌وسوم از کتاب «خاطرات خوب»/به بهانه‌ای صد و یکمین سالروز مودت ایران و افغانستان

بازدیدها: ۲۲اول سرطان ۱۴۰۱ صد و یکمین سالروز مودت میان افغانستان و ایران است، یعنی درست یک صد‌‌و یک سال

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره چهل‌ودوم از کتاب «خاطرات خوب»/ایران و افغانستان؛ میهن مشترک پارسی

بازدیدها: ۴۴هرگاه حرفی از ایران و افغانستان به میان می‌آید، ذهن من ناخواسته در قلمرو مدنیت مشترک با نام‌های برجسته

Read More
برترگروه تخصصی فلسفه،اخلاق و صلحویژه

سومین نشست گفتگو پیرامون صلح اجتماعی/قطبی سازی فرهنگی -هویتی و وظایف جامعه نخبگی کشور

بازدیدها: ۴۶سومین نشست گفتگو پیرامون صلح اجتماعی: “قطبی سازی فرهنگی -هویتی و وظایف جامعه نخبگی کشور” سخنران: ابراهیم حاجیانی استاد

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحویژه

کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند/ کارگاه آموزشی صلح و فلسفه برای کودکان (فبک)

بازدیدها: ۳۹کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند: 🟡 کارگاه آموزشی صلح و فلسفه برای

Read More
برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه مطالعاتی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو برگزار می کند/دومین نشست دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۲۱ کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه مطالعاتی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو برگزار

Read More
برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژهیادداشت صلح

خاطره سی‌ونهم از کتاب «خاطرات خوب»/صلح‌طلبی زرد را دور بریزیم

بازدیدها: ۵۸تصویر خیلی از ما ایرانی‌ها از افغانستانی‌ها مثبت نیست. این نه تقصیر نژادپرستی ایرانی است و نه اشکالی متوجه

Read More
برترگروه تخصصی ادبیات و صلحویژه

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح / نشست نهم: “مفاهیم صلح و هم دگرپذیری در ادبیات عرفانی”

بازدیدها: ۵۰انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

Read More