خاطره بیست‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/«پله‌پله تا ملاقات خدا»

بازدیدها: ۶بلند داد زد: بَیگ پر از کتاب از کیست؟ همکارش وقتی صدای بلند او را شنید، دوید سمت ایکس

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/مورنینگ سینا

بازدیدها: ۹مورنینگ سه‌شنبه‌های تیم جراحی بیمارستان سینا از سالیان دور با رویکردی علمی پای برجاست، این نشست‌های بی‌نظیر با حضور

بیشتر بخوانید

سلسله نشست های اندیشمندان ایران و افغانستان/ نشست پنجم: رویکرد مذاهب به زیست همدلانه میان مهاجران و جامعه میزبان

بازدیدها: ۳سلسله نشست های اندیشمندان ایران و افغانستان نشست پنجم: رویکرد مذاهب به زیست همدلانه میان مهاجران و جامعه میزبان

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وسوم از کتاب «خاطرات خوب»/«این زمان بگذار تا وقت دگر»

بازدیدها: ۱۱تا پیش از سال ۱۳۹۷ و برگزاری همایش «زن و مهاجرت»، از جامعه فرهیخته و دانشگاهی افغانستان  تنها نام

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌ودوم از کتاب «خاطرات خوب»/زندگی پر از زیبایی است

بازدیدها: ۱۴صف نانوایی به دو بخش تقسیم شده، تکی و چندتایی. من در صف چندتایی ایستاده‌ام. چندنفری پیش از من

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌ویکم از کتاب «خاطرات خوب»/شبی امتحانی که شب‌شعر شد

بازدیدها: ۱۷دوره دانشجویی خصوصاً دوره لیسانس، از شیرین‌ترین دوره‌های تحصیل و شاید کل زندگی باشد. تعداد زیادی جوان پرانرژی و

بیشتر بخوانید

کمیته صلح و روابط بین الملل برگزار می کند: نشست نخست دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۱۳کمیته صلح و روابط بین الملل برگزار می کند: نشست نخست دیپلماسی صلح با سخنرانی: – محمد منصورنژاد –

بیشتر بخوانید

خاطره بیستم از کتاب «خاطرات خوب»/خورشید سواران

بازدیدها: ۱۴۰عزیزالله حسن‌زاده هروی دکترای مدیریت اسلامی   ایران و افغانستان فرزندان خورشیدند، از نسل خراسان بزرگ، پرورشگاه عارفان و

بیشتر بخوانید