جای خالی بازنمایی فرهنگی برای مطالبات نسل زد (z)

بازدیدها: ۱۴۴جای خالی بازنمایی فرهنگی برای مطالبات نسل زد (z) مریم خالقی نژاد مدرس دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و

بیشتر بخوانید

سرگیجه دوستی، گرداب دشمنی: درباره «ما» که وجود نداریم

بازدیدها: ۱۰۲یادداشتی از حمید ملک زاده دکترای علوم سیاسی و دبیر کمیته صلح، اخلاق و فلسفه در انجمن علمی مطالعات

بیشتر بخوانید

اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ و جایگاه ضعیف اتاق های فکر در نظام تصمیم سازی و تدبیر کشور

بازدیدها: ۱۹۶مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی و بنیانگذار انجمن علمی مطالعات صلح ایران از اواخر جنگ تحمیلی، به دنبال تثبیت

بیشتر بخوانید

تغییر پذیری قوانین در آموزه های اسلامی: با تاکید بر قانون حجاب / یادداشتی از محمد منصورنژاد

بازدیدها: ۱۱۸یادداشتی از محمد منصورنژاد، دکترای علوم سیاسی، دبیر کمیته دین پژوهی و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید