همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای

بازدیدها: ۱۳نشست تخصصی درباره: همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای سخنرانان: دکتر عباس

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/و هر ایرانی اصیل و آزاده ترا دوست دارد

بازدیدها: ۷روزی از واپسین روزهای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ در تهران، از خانه‌ رفیقم واقع در خیابان مالک‌اشتر به سمت ایستگاه

بیشتر بخوانید

نخستین کارآگاه آموزشی نظریه های جدید در روابط بین الملل

بازدیدها: ۱۷کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجله ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند.♦️ 🔴نخستین

بیشتر بخوانید

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح / نشست یازدهم: “مناسبات متقابل صلح و حقوق بین الملل”

بازدیدها: ۳۴انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌ویکم از کتاب «خاطرات خوب»/آن روز در خانه فرهنگ ایران در کابل

بازدیدها: ۳۱فارسی را بسیار شیرین در زبان و خندان در چهره صحبت می‌کرد. در خانه فرهنگ ایران در کابل از

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاهم از کتاب «خاطرات خوب»/همکاری‌های دانشگاهی؛ تنها راه تقویت مبانی همکاری‌های سیاسی ـ اقتصادی

بازدیدها: ۱۶ملت ایران و ملت شریف افغانستان همزیستی و همدلی را تجربه کرده‌اند. همسایگی، هم زبانی و  هم فرهنگی، همدلی

بیشتر بخوانید

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح /نشست دهم: “آیا میتوانیم نسلی صلح اندیش برای آینده ایران و جهان تربیت کنیم؟”

بازدیدها: ۲۹انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید