گزارش صوتی ششمین پیش نشست همایش زنان و صلح اجتماعی / فقه، صلح اجتماعی و زنان

بازدیدها: ۳۶ششمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «فقه، صلح اجتماعی و زنان» توسط انجمن

بیشتر بخوانید

اعلامیه ی مشترک کارگروه صلح، فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

بازدیدها: ۳۲گسترش “علم صلح” و خدمت آن در مسیر “توسعه و توافق پایدار” در پاسداشت ۲۱ سپتامبر، روز بین المللی

بیشتر بخوانید

کارکرد انجمن های علمی برای صلح آفرینی در سطوح ملی و بین المللی

بازدیدها: ۳۹انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علوم

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی وبینار تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۵۰وبینار «تبار شناسی اندیشه صلح در آرا و نظریه های سیاسی» توسط کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

بیشتر بخوانید

نخستین جایزه ادبی مولانا / خردسرای فردوسی و خانه مولانا برگزار می‌کنند

بازدیدها: ۳۹مولانا جلال‌الدین محمد بلخی یکی از شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگی مشترک ما در این جغرافیای تمدنی و اندیشمندی سرشناس در

بیشتر بخوانید

گزارش نشست تبیینی نو از حجاب قرآنی

بازدیدها: ۴۰در تاریخ پنج اردیبهشت ۱۴۰۲  استاد «امیرحسین ترکاشوند»، به دعوت کمیته دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در

بیشتر بخوانید

گفتمان چند فرهنگی گرایی، رویه های دموکراتیک و ساختار دموکراسی

بازدیدها: ۲۱کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و کارگروه صلح، فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید