تسلیت انجمن علمی مطالعات صلح ایران / به مناسبت درگذشت استاد دکتر سید جواد طباطبایی

بازدیدها: ۵۹درگذشت اندیشمند و فیلسوف بی بدیل دوران، استاد دکتر سیدجواد طباطبایی رنجی جانکاه بر قلب و روح همه کسانی

بیشتر بخوانید

فیلم همدردی و همبستگی دانشجویان انجمن مطالعات منطقه‌ای اکو، دبیرخانه دانشجویی شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم و انجمن مطالعات صلح ایران + پیام رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران به هشتمین گردهمایی سالانه شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم

بازدیدها: ۱۵۶پیام رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران به هشتمین گردهمایی سالانه شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم   فیلم

بیشتر بخوانید

بیانیه ۱۱۴۸ تن از دانشگاهیان منطقه فرهنگی نوروز در پشتیبانی از آموزش دختران افغانستان

بازدیدها: ۹۲به نام خداوند جان و خردبه دنبال اعلام خبر محرومیت دختران افغانستان از دسترسی به آموزش، به ابتکار انجمن

بیشتر بخوانید

نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد در بکارگیری دیپلماسی پیشگیرانه

بازدیدها: ۱۱۶یادداشتی از دکترمریم خالقی نژاد، استاد دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران

بیشتر بخوانید