انجمن علمی مطالعات صلح ایران

ویژه

1403گروه تخصصی دین‌پژوهی و صلحنشست‌هاویژه

سخنرانی آیت الله سید محمد علی ایازی در موضوع اسلام رحمانی

بازدیدها: ۴سخنرانی آیت الله سید محمد علی ایازی در موضوع اسلام رحمانی؛ خوانشی در نقد خشونت ورزی لینک نشست: https://meet.google.com/taf-ebqf-gmu

Read More
گروه تخصصی ادبیات و صلحویژه

گزارش دومین نشست پارسی وطن است

دومین نشست پارسی وطن است در خانه اندیشه ورزان با همکاری کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران، اندیشکده دیاران و اندیشکده زبان فارسی به صورت گفتگوی آزاد برگزار شد. این نشست به صورت ماهیانه و با هدف اینکه چگونه زبان فارسی می‌تواند وطن و یک عنصر هویت ساز باشد برگزار می شود.

Read More
گروه تخصصی ادبیات و صلحهمایش 1403همایش‌هاویژه

رونمایی از کتاب صلح ایرانی در اختتامیه همایش صلح و حل منازعه

بازدیدها: ۱۸⚡مراسم معرفی و رونمایی از کتاب “صلح ایرانی “در اختتامیه پنجمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه در دانشگاه

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحمشترکنشست‌هاویژه

گزارش مکتوب، تصویری و صوتی نشست رونمایی کتاب “یک میراث استعماری” و بزرگداشت استاد فرهنگ مهر

بازدیدها: ۳۳به گزارش انجمن علمی مطالعات صلح ایران و به نقل از مجله اَمُرداد: «فرهنگ مهر، متواضع و صادق بود.

Read More