انجمن علمی مطالعات صلح ایران

ویژه

1403برترگروه تخصصی فلسفه،اخلاق و صلحمشترکنشست‌هاویژه

گزارش صوتی و تصویری نشست «لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی»

بازدیدها: ۶۷نشست «لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی»  در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط پژوهشکده امام

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحنشست‌هاویژه

گزارش صوتی و تصویری نشست سوم پارسی وطن است: به مناسبت بزرگداشت حکیم فردوسی

بازدیدها: ۵۸چهل و هفتمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان سومین نشست از سلسله

Read More
1403برترگروه تخصصی ادبیات و صلحنشست‌هاهمایش‌هاهمایش‌های مشترکویژه

گزارش تصویری و صوتی همایش شاهنامه و امر سیاسی

بازدیدها: ۱۸۸📔همایش شاهنامه و امر سیاسی در تاریخ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. سخنرانان

Read More
1403برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحنشست‌هاویژه

صلح در افغانستان: بررسی عمل‌کرد یونوما و کشورهای غربی»

بازدیدها: ۵۶جلسه ۳۳ 🎯 انجمن علمی مطالعات افغانستان با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات و

Read More
1403برترکارگاه‌های آموزشیگروه تخصصی فلسفه،اخلاق و صلحویژه

کارگاه لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی

بازدیدها: ۵۶پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، کمیته صلح،فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دانشگاه علمی کاربردی محمد

Read More