رسانه صلح، بستری برای گفتگو و کاهش خشونت جنسیتی / در پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی بررسی شد

بازدیدها: ۲۰۰پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی با موضوع «رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه

بیشتر بخوانید

گزارش چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «تجربه زنان و صلح اجتماعی در گستره جهانی»

بازدیدها: ۲۱۸چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی در روز یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با همکاری انجمن ایرانی

بیشتر بخوانید

تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۷۴کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، سی و چهارمین

بیشتر بخوانید

رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان / پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۲۶۲پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن ایرانی

بیشتر بخوانید

چای ناخورده جنگ نمی شود / یادداشتی از ماندانا تیشه یار

بازدیدها: ۶۱۱به نام خداوند جان و خرد چای ناخورده جنگ نمی شود ماندانا تیشه یار عضو هیات علمی گروه مطالعات

بیشتر بخوانید

جنگ و صلح در ادبیات نمایشی / بیست و چهارمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران

بازدیدها: ۱۰۶بیست و چهارمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران جنگ و صلح در ادبیات نمایشی

بیشتر بخوانید

صلح در سیره نظری و عملی امام رضا / یادداشتی از محمد منصورنژاد

بازدیدها: ۱۴۶به نام خدای صلح و سلم   صلح در سیره نظری و عملی امام رضا محمد منصورنژاد[۱]   نوشتار

بیشتر بخوانید

اندونزی؛ تجلی یک کشور صلح آمیز میان ادیان مختلف / در سومین نشست همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد

بازدیدها: ۱۲۵نخستین روز از همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مورخ دهم خردادماه ۱۴۰۲ در موزه

بیشتر بخوانید

جلوگیری از جنگ با تصحیح ذهنیت سطحی، حفظ محیط زیست و ترویج‌ گذشت و بردباری / در دومین نشست همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد

بازدیدها: ۱۳۲نخستین روز از همایش «ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مورخ دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ در

بیشتر بخوانید