اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ و جایگاه ضعیف اتاق های فکر در نظام تصمیم سازی و تدبیر کشور

بازدیدها: ۱۵۸مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی و بنیانگذار انجمن علمی مطالعات صلح ایران از اواخر جنگ تحمیلی، به دنبال تثبیت

بیشتر بخوانید

تغییر پذیری قوانین در آموزه های اسلامی: با تاکید بر قانون حجاب / یادداشتی از محمد منصورنژاد

بازدیدها: ۸۴یادداشتی از محمد منصورنژاد، دکترای علوم سیاسی، دبیر کمیته دین پژوهی و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید

گزارشی از سومین نشست از سلسله نشست‌های دیپلماسی صلح

بازدیدها: ۲۱نویسنده: مجید نوری کارشناس و عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین‌الملل   کمیته روابط بین‌الملل انجمن علمی مطالعات

بیشتر بخوانید

خاطره شصت‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/در سایه باغ مادربزرگ تفرشی ام

بازدیدها: ۱۹من از ایران هرچه دارم خاطره خوب است و خوب‌تر از همه جایزه‌ها که گرفته‌ام و شعرخوانی‌ها و تشویق‌ها

بیشتر بخوانید