نشست تخصصی به مناسبت پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ / جمهوری اول در افغانستان؛ پیامدها و ره آوردها ۱۴۰۲ تا ۱۳۵۲

بازدیدها: ۱۰۹به نام خداوند جان و خرد انجمن علمی دانشجویی مطالعات افغانستان با همکاری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، موسسه ابرار

بیشتر بخوانید

برگزیدگی دکتر حمیرا مشیرزاده در چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان «شخصیت پیشتاز علمی»

بازدیدها: ۱۴۱استاد ارجمند سرکار خانم دکتر حمیرا مشیرزاده اعلام برگزیدگی شما در چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی، به عنوان “شخصیت

بیشتر بخوانید

انجمن صلح و مرکز اطلاعات علمی و تحلیلی آکادمی علوم روسیه، ظرفیتی پارادیپلماتیک در همگرایی بیشتر کنشگران غیردولتی در منطقه

بازدیدها: ۱۷۶یادداشتی از مریم خالقی نژاد مدرس دانشگاه، پژوهشگر سیاست خارجی، دبیر کمیته کتاب و صلح انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید

خانه امید اندیشمندان علوم انسانی / یادداشتی از ماندانا تیشه یار

بازدیدها: ۲۲۴دیروز حدود ساعت سه عصر، در گرمای نیمه تیرماه، راهی خانه اندیشمندان علوم انسانی شدم. خوش شانس بودم که

بیشتر بخوانید

راهکارهای مصالحه سیاسی و ایجاد صلح مثبت در مناسبات ایران و عربستان سعودی

بازدیدها: ۱۴۰کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایرا ن با همکاری موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار می

بیشتر بخوانید

حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها / سلسله نشست های حکمرانی آب در ایران

بازدیدها: ۱۳۱📔سلسله نشستهای حکمرانی آب در ایران (چالش ها و راهبردها) نشست نخست: 🔹حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها سخنرانان:

بیشتر بخوانید