گزارش کارگاه پرورش کودک صلح جو / کارگاه پرورش کودک صلح جو در روز ۱۹ شهریور ماه در دو بخش برگزار شد

بازدیدها: ۱۲در بخش اول پژوهشگران  به بررسی زمینه های  فلسفی – تاریخی  فلسفه برای کودکان و مهارت های محوری تفکر

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌ونهم از کتاب «خاطرات خوب»/دوستی دو ملت ایران و افغانستان در پرتو پیوند‌های عمیق و ناگسستنی

بازدیدها: ۶من می‌خواهم درباره روابط صمیمی و دوستانه دو ملتی که با داشتن مشترکات غنامند تمدنی، به‌مثابه دو اشعه نور

بیشتر بخوانید

گزارش صلح و عدالت در چارجوب حمایت از حقوق بشر

بازدیدها: ۱۱گروه صلح و حقوق انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری کمیسیون امور بین‌الملل جمعیت حمایت از حقوق بشر

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌وهشتم از کتاب «خاطرات خوب»/دوستانی بهتر از آب روان

بازدیدها: ۳دو تجربه کاملاً متفاوت در دو محیط مختلف از برادران افغان در ذهن و ضمیرم جای گرفته است. تجربه

بیشتر بخوانید