معرفی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

بازدیدها: ۴انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید

همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای

بازدیدها: ۲نشست تخصصی درباره: همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای سخنرانان: دکتر عباس

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/و هر ایرانی اصیل و آزاده ترا دوست دارد

بازدیدها: ۵روزی از واپسین روزهای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ در تهران، از خانه‌ رفیقم واقع در خیابان مالک‌اشتر به سمت ایستگاه

بیشتر بخوانید

نخستین کارآگاه آموزشی نظریه های جدید در روابط بین الملل

بازدیدها: ۱۰کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجله ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند.♦️ 🔴نخستین

بیشتر بخوانید

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح / نشست یازدهم: “مناسبات متقابل صلح و حقوق بین الملل”

بازدیدها: ۶انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو، انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای اکو

بیشتر بخوانید

خاطره پنجاه‌ویکم از کتاب «خاطرات خوب»/آن روز در خانه فرهنگ ایران در کابل

بازدیدها: ۴فارسی را بسیار شیرین در زبان و خندان در چهره صحبت می‌کرد. در خانه فرهنگ ایران در کابل از

بیشتر بخوانید