انجمن علمی مطالعات صلح ایران

ویژه

1403برترسده قانون اساسی افغانستانکارگاه‌های آموزشیویژه

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی رایگان سده قانون اساسی در افغانستان 

بازدیدها: ۵۰🌸درس گفتارهای عصرهای بهاری کارگاه آموزشی سده قانون اساسی در افغانستان ٢٢ اردیبهشت/ثور تا ٢۶ خرداد/جوزا ١۴٠٣ (شش نشست)

Read More
1403برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

مدرسه علمی تخصصی”شرق‌شناسی” (مطالعه ای بر گذشته، حال و آینده مشرق زمین)

بازدیدها: ۵۳💢انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح ایران

Read More
1403اخباربرترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی بین المللی دیپلماسی صلح و سیاست چین در قبال مناطق همسایه

بازدیدها: ۵۸انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری دانشگاه نورث وست و انستیتو مطالعات بین المللی شانکسی در چین و

Read More
برترسده قانون اساسی افغانستانگزارشویژه

سخنرانی شجاع حسین محسنی در همایش سده قانون اساسی در افغانستان، تهران، ۱۵ اسفند/حوت ۱۴۰۲

بازدیدها: ۱۲۷در همایش سده قانون اساسی در افغانستان که در ۱۵ اسفند/حوت ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد، شجاع حسین محسنی،

Read More