خاطره بیستم از کتاب «خاطرات خوب»/خورشید سواران

بازدیدها: ۱۵۳عزیزالله حسن‌زاده هروی دکترای مدیریت اسلامی   ایران و افغانستان فرزندان خورشیدند، از نسل خراسان بزرگ، پرورشگاه عارفان و

بیشتر بخوانید

خاطره هجدهم از کتاب «خاطرات خوب»/نه صد که هزار سال

بازدیدها: ۸۱اسدالله حبیب‌زاده دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی   از من خواسته شده تا درباره دوستی و

بیشتر بخوانید

خاطره شانزدهم از کتاب «خاطرات خوب»/ایران و افغانستان: یگانگی دل‌ها، بیگانگی دست‌ها/ سیاست‌ها

بازدیدها: ۱۴۴هجرت الله جبرئیلی پژوهشگر و استاد علوم دینی عضو بنیاد جهانی سبز منش       پیش گپ وقتی

بیشتر بخوانید

خاطره چهاردهم از کتاب «خاطرات خوب»/ خاطره‌ای از جنس خوبی‌ها

بازدیدها: ۷۴یادداشتی از محمد طاهر تنزه‌ای دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی و معاون علمی دانشگاه غالب هرات  

بیشتر بخوانید

سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح/نشست آغازین از فصل دوم، “چرا صلح پایدار ناممکن است؟”

بازدیدها: ۵۵انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو و انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای

بیشتر بخوانید