“چشم انداز صلح در پاکستان”

بازدیدها: ۲۰کارگروه صلح و روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

بیشتر بخوانید

شماره جدید نشریه نیم‌روز با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران منتشر شد

بازدیدها: ۵۲شماره جدید نشریه نیم‌روز با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران منتشر شد. این شماره به مناسبت فرارسیدن سالروز

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی نشست “صلح در اندیشه ایرانشهری با تاکید بر آرای مرحوم استاد دکتر طباطبایی”

بازدیدها: ۶۷بیست و ششمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران:

بیشتر بخوانید

لینک سلسله میزگردهای سردشت و توسعه با تاکید بر بمباران شیمیایی

بازدیدها: ۱۴لینک سلسله میزگردهای سردشت و توسعه با تٲکید بر بمباران شیمیایی میزگرد اول: ١)سردشت، چالش ها و چشم اندازهای

بیشتر بخوانید