انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

برترسده قانون اساسی افغانستانویژه

نشست هفتم سده قانون اساسی در افغانستان: بررسی ملت سازی در دوره شاه امان اله مبتنی بر قانون اساسی

بازدیدها: ۱۶انجمن علمی مطالعات صلح ایران بنیاد مسعود و موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل برگزار می کنند: دومین سری

Read More
برترگروه تخصصی دین‌پژوهی و صلحویژه

آغاز ثبت نام کارگاه تخصصی قرآن و پیامبر شناسی؛ از نگاه مستشرقان سده های ۲۰ و ۲۱ از قهر تا آشتی

بازدیدها: ۲۳کمیته دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند. کارگاه تخصصی

Read More